Platonism

Antikens filosofi
Epikurism
Gnosticism
Nyplatonism
Platonism
Skepticism
Sofism
Stoicism
Denna artikel är en del i Wikipedias serie omSokrates


Byst föreställande filosofen Sokrates
i Vatikanmuseerna.

 
Liv
Det enda som jag vet är att jag ingenting vet
Social broms  · Sokrates rättegång  · Sokrates försvarstal
Uppkallade koncept
Sokratisk dialog  · Sokratisk metod · Sokratisk utfrågning  · Sokratisk ironi  · Sokratisk paradox  · Sokratiskt problem
Lärjungar
Platon  · Xenofon  · Antisthenes  · Aristippos
Relaterade ämnen
Megarianer  · Kyniker  · Kyrenaiker  · Platonism  · Stoicism  · Molnen

Platonism kan avse den lära som Platon förkunnade i Grekland på 300-talet f.Kr., men kan, i olika sammanhang, även avse den skola utanför Aten där Platon verkade och de lärjungar och elever som där lärde sig Platons filosofiska idéer. Platonism kan också inbegripa alla de efterföljare som byggt vidare på Platons idéer, inklusive poeter som Stagnelius.

Inom matematikens filosofi är platonismen den tankeskola som bygger på att alla påståenden är avgjort sanna eller falska, och att matematiken är ett utforskande av en redan existerande idévärld.

Se även