Det enda som jag vet är att jag ingenting vet

Denna artikel är en del i Wikipedias serie omSokrates


Byst föreställande filosofen Sokrates
i Vatikanmuseerna.

 
Liv
Det enda som jag vet är att jag ingenting vet
Social broms  · Sokrates rättegång  · Sokrates försvarstal
Uppkallade koncept
Sokratisk dialog  · Sokratisk metod · Sokratisk utfrågning  · Sokratisk ironi  · Sokratisk paradox  · Sokratiskt problem
Lärjungar
Platon  · Xenofon  · Antisthenes  · Aristippos
Relaterade ämnen
Megarianer  · Kyniker  · Kyrenaiker  · Platonism  · Stoicism  · Molnen

Fraserna Det enda som jag vet är att jag ingenting vet, Jag vet att jag ingenting vet, och Jag är den klokaste mannen vid liv, för jag vet en sak, och det är att jag ingenting vet härrör från Platons beskrivning av den grekiske filosofen Sokrates. Uttrycket är ingenting Sokrates själv lär ha sagt.

Det här uttrycket är också kopplat till, eller sammanflätat med, svaret på en fråga som Sokrates (enligt Xenofon) eller Chairefon (enligt Platon) sägs ha ställt till Pythia, oraklet i Delfi, på vilken oraklet svarade någonting i stil med "Sokrates är den klokaste".

Etymologi

Uttrycket kommer ursprungligen från latinets "ipse se nihil scire id unum sciat" och är en möjlig omskrivning hämtad från Sokrates försvarstal.

ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι.
Jag verkar alltså att i alla fall i just denna lilla sak vara visare än denne man, eftersom det jag inte vet, anser jag mig inte heller veta.

Källor

  1. ^ Knut Barr, 1910, Världsförklaringar och lifsåskådningar. Öfversikt af de filosofiska idéernas utvecklingshistoria, Fröleen & Comp., Stockholm, sid. 39.
  2. ^ Bowden, Hugh (2005-05-05) (på engelska). Classical Athens and the Delphic Oracle: Divination and Democracy. Cambridge University Press. ISBN 9780521823739. https://books.google.co.uk/books?id=SoSJLj3O3tYC&pg=PA82&dq=Chaerophon+asked+the+Oracle&hl=en&sa=X&ei=gAw4VYOBOZXjauPTgYAK&redir_esc=y#v=onepage&q=Chaerophon%20asked%20the%20Oracle&f=false. Läst 26 september 2018 
  3. ^ ”M. Tullius Cicero, Academica, första boken, sektion 16”. www.perseus.tufts.edu. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2007.01.0032:book=1:section=16. Läst 26 september 2018.