(U) SIM-gränssnittAlla kunskaper som människor har samlat på sig under århundradena om (U) SIM-gränssnitt finns nu tillgängliga på internet, och vi har sammanställt och ordnat dem för dig på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Vi vill att du snabbt och effektivt ska kunna få tillgång till allt du vill veta om (U) SIM-gränssnitt, att din upplevelse ska vara trevlig och att du ska känna att du verkligen har hittat den information om (U) SIM-gränssnitt som du sökte.

För att uppnå våra mål har vi ansträngt oss inte bara för att få fram den mest uppdaterade, begripliga och sanningsenliga informationen om (U) SIM-gränssnitt, utan vi har också sett till att designen, läsbarheten, laddningshastigheten och användbarheten på sidan är så trevlig som möjligt, så att du kan fokusera på det väsentliga, att känna till alla uppgifter och all information som finns om (U) SIM-gränssnitt, utan att behöva oroa dig för något annat, vi har redan tagit hand om det åt dig. Vi hoppas att vi har uppnått vårt syfte och att du har hittat den information du ville ha om (U) SIM-gränssnitt. Vi välkomnar dig och uppmuntrar dig att fortsätta att njuta av att använda scientiasv.com .

Den (U) SIM-gränssnitt är anslutningspunkten för mobiltelefonen och UICC med SIM eller USIM applikation.

Standardisering av (U) SIM-gränssnittet

UICC med SIM- eller USIM-applikationen spelar en viktig roll i mobiltelefoni eftersom det är det säkra elementet som identifierar en abonnent i nätverket och tillåter MNO: er att fakturera respektive konto. Därför är det avgörande att ha standardiserade funktioner, t.ex. ringa telefonsamtal eller skicka SMS som fungerar i hela det globala nätverket med alla tillgängliga telefoner och (U) SIM-kort resp. UICC. Utveckla globalt tillämpliga standarder för kommunikationsteknik är en uppgift för standardiseringsorgan, t.ex. ETSI (European Telecommunications Standards Institute, 3GPP (Third Generation Partnership Project) och 3GPP2 (Third Generation Partnership Project 2). I fallet med (U) SIM gränssnitt, viktigaste specifikationerna är:

Standardisering av testscenarier

För att säkerställa att faktiska implementeringar av sådana standardiserade funktioner är driftskompatibla skapar standardiseringsorganen även så kallade testspecifikationer. Dessa dokument beskriver exakta procedurer för hur man testar att en implementering under test fungerar enligt överensstämmelse krav. Viktiga testspecifikationer för (U) SIM-gränssnittet är:

Typgodkännande för mobila terminaler

Innan mobilnätoperatörer väljer nya typer av handenheter som erbjuds sina kunder, vill de vara säker på att den nya handenheten stöder alla funktioner och fungerar i kombination med nya och befintliga UICC: er. Därför ber de tillverkarna att utföra de testfall som definierats av standardiseringsorganen. Därför har certifieringsorganisationer som GCF (Global Certification Forum), CCF (CDMA Certification Forum) och PTCRB (PCS Type Certification Review Board) grundats. Dessa organisationer är sammanslutningar av de ledande nätoperatörerna, tillverkare av enheter och andra intressenter som testsystemleverantörer och testhus. De väljer relevanta testfall och definierar ett oberoende certifieringsprogram för typtypgodkännande.

Referenser

Opiniones de nuestros usuarios

Alexandra Söderlund

Det här inlägget på (U) SIM-gränssnitt har fått mig att vinna en satsning, vilket är mindre än att ge det ett bra betyg.

Julia Höglund

Mycket intressant detta inlägg om (U) SIM-gränssnitt.

Anja Malm

Det stämmer. Ger nödvändig information om (U) SIM-gränssnitt.