.omAlla kunskaper som människor har samlat på sig under århundradena om .om finns nu tillgängliga på internet, och vi har sammanställt och ordnat dem för dig på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Vi vill att du snabbt och effektivt ska kunna få tillgång till allt du vill veta om .om, att din upplevelse ska vara trevlig och att du ska känna att du verkligen har hittat den information om .om som du sökte.

För att uppnå våra mål har vi ansträngt oss inte bara för att få fram den mest uppdaterade, begripliga och sanningsenliga informationen om .om, utan vi har också sett till att designen, läsbarheten, laddningshastigheten och användbarheten på sidan är så trevlig som möjligt, så att du kan fokusera på det väsentliga, att känna till alla uppgifter och all information som finns om .om, utan att behöva oroa dig för något annat, vi har redan tagit hand om det åt dig. Vi hoppas att vi har uppnått vårt syfte och att du har hittat den information du ville ha om .om. Vi välkomnar dig och uppmuntrar dig att fortsätta att njuta av att använda scientiasv.com .

.om
DotOm -domän logo.png
Introducerad 11 april 1996
TLD -typ Landskod toppnivådomän
Status Aktiva
Register Oman Telecommunication Regulatory Authority
Avsedd användning Enheter kopplade till Oman 
Faktisk användning Vissa använder i Oman; används ibland vid felskrivning på grund av felstavningar av .com -domäner
Dokument Politik
Registerwebbplats Namn Administration

.om är Internet landskod toppdomän ( ccTLD ) för Oman .

Register

För närvarande är Telecom Regulatory Authority registret för .om ccTLD. Myndigheten är ensam ansvarig för hanteringen av toppdomänen för Internetdomänen ".om" och ".". Därigenom kan myndigheten:

  1. Ange regler, instruktioner och riktlinjer för ovannämnda domännamnsadministration.
  2. Godkänn de ackrediterade registratorerna och publicera en lista med deras namn på myndighetens webbplats eller på annat sätt.
  3. Övervaka de ackrediterade registrarna och registranterna för att kontrollera att de följer reglerna, instruktionerna och vägledningen för respektive domännamn.
  4. Publicera besluten om att avsluta ackrediteringen av de ackrediterade registratorerna på myndighetens webbplats eller på annat sätt.
  5. Vidta åtgärder angående överklaganden och klagomål som lämnas in av ackrediterade registratorer eller registranter eller någon intressent i alla frågor som rör genomförandet av bestämmelserna i denna förordning, men utan att det påverkar bestämmelserna i lagen om industriell fastighet och dess verkställande förordning.

.om zoner

Toppnivån .om består av följande domänzoner:

Zon Registreringskategorier
.om För de administrativa delarna av regeringen och de auktoriserade företagen i Oman, och från 2014 och framåt, tillgängliga för omanska företag och privatpersoner.
.co.om För registrerade företag och företag i Oman
.com.om
.org.om För allmänna företag (ideella) som tillåts av Oman
.net.om För företag som tillhandahåller telekommunikationstjänster i Oman
.edu.om För offentliga eller privata utbildningsinstitut
.gov.om För statliga myndigheter i Oman
.museum.om För statliga eller privata enheter som äger eller driver Oman -museet
.pro.om För fackföreningar och yrkesföreningar som är licensierade av Oman, såsom licensierade läkare och ingenjörer eller någon medlem i dem.
.med.om För statliga eller privata medicinska företag

Ackrediterade registratorer

Den ackrediterade registraren är varje person eller enhet som auktoriserats av myndigheten enligt ett avtal (Registrar Accreditation) för att ta emot registreringsansökningar för internetdomäner, fatta ett beslut, registrera, överföra, stoppa, radera dem och vidta nödvändiga åtgärder relaterade till domännamnen inom de definierade raderna i registreringsavtalet.

Myndigheten kommer att granska de ansökningar som lämnats in till den från de företag och anläggningar som vill få ackreditering från myndigheten och fatta beslut.

De nuvarande ackrediterade registratorerna är:

Referenser

externa länkar

Opiniones de nuestros usuarios

Kim Bäckman

Äntligen! Nuförtiden verkar det som att om de inte skriver artiklar med tiotusen ord så är de inte nöjda. Mina herrar innehållsskribenter, detta JA är en bra artikel om .om.

Helene Johnsson

Språket ser gammalt ut, men informationen är tillförlitlig och i allmänhet ger allt som skrivs om .om mycket självförtroende.

Alexander Malmberg

Det är alltid bra att lära sig. Tack för artikeln om .om.