Syntetisk biomineralisering: Det nya genombrottet inom materialteknik

Juridik

Introduktion

Syntetisk biomineralisering är en relativt ny inriktning inom materialteknik som syftar till att skapa material med liknande egenskaper som naturmaterial såsom ben och skal. Genom att använda biologiska processer och molekyler för att kontrollera kristallisationen av mineraler kan materialen produceras på ett effektivt och hastigt sätt.

Bakgrund

Den biologiska mineraliseringen har en väsentlig roll i naturen och producera många av de unika egenskaperna hos biomaterial som ben och skal. Denna process styrs av specialiserade proteinmolekyler som fungerar som matriser för mineralen. Krystallisationen av mineralen regleras också genom dessa proteinmatriser, och resultatet är en robust och strukturerad material. Forskare har försökt att efterlikna denna process för att skapa nya funktionella material som kan användas inom medicin, elektronik och andra teknikområden.

Hur fungerar syntetisk biomineralisering?

Syntetisk biomineralisering baseras på att möjliggöra en kontrollerad kristallisation av mineraler på en matris av organiskt material. Processen består av flera steg, vilket kan variera beroende på materialets målområde. Ett grundläggande steg är att skapa den organiska matrisen som är liknande matrisen som naturligt existerar i biomaterialen. Denna matris kan tillverkas genom att använda amino- och carboxylsyror, kolhydrater och många andra organiska föreningar.

När matrisen har skapats utsätts den för en lösning av mineraljoner som ska kristalliseras i matrisen. För att uppnå en kontrollerad kristallisation innebär detta att man måste manipulera matrisen på molekylär nivå för att spåra hur kristallerna byggs upp. Detta kan uppnås genom att använda molekylära självmonterade monolager (SAM), vilket liknar molekylärt byggande.

Tillämpningar inom medicin

Detta nya material kan användas inom många olika områden, men särskilt inom medicin är de potentiella tillämpningarna enorma. Vid benbensskador eller andra skador kan det vara nödvändigt att ersätta knölar eller kroppsdelar. Traditionella benproteser har begränsningar som kan omintetgöras genom att använda ett material som använder en syntetisk biomineraliseringsprocess. Genom att använda denna nya teknik kan man skapa en benprotes som exakt imiterar benet som ersätts i fråga om hållfasthet och komposition.

Denna teknik kan också användas inom tandvården. Fördelarna med att använda detta material är minskad risk för avstötningsreaktioner eftersom materialet är biokompatibelt. Dessutom kan materialets struktur skräddarsys efter patientens individuella behov.

Tillämpning inom teknik

Vid sidan om medicinsk användning kan denna teknik också användas inom teknikområden som elektronik och katalysatorer. Genom att använda syntetisk biomineralisering kan man skapa extremt jämn porsös struktur som kan användas i katalysatorer, vilket kan leda till högre effektivitet och lägre kostnader.

Slutsats

Syntetisk biomineraliseringsprocess öppnar upp en ny värld av möjligheter inom materialteknik som tillåter skapandet av material med liknande egenskaper som biomaterial. Med denna teknik kan man skapa material som är biokompatibla, funktionella och snabbt producerade. Denna teknik har potential att förbättra och lösa många problem inom medicinen och teknikområden.