Polygenetiska sjukdomar och dess genetiska faktorer

Polygenetiska sjukdomar och dess genetiska faktorer

Polygenetiska sjukdomar är sjukdomar som uppstår på grund av påverkan av flera genetiska faktorer. Dessa sjukdomar kan vara svåra att diagnostisera eftersom de inte är förknippade med en enda genmutation utan snarare en kombination av flera. Studier av polygenetiska sjukdomar har ökat betydligt i det senaste decenniet. Forskare arbetar för att öka förståelsen om dessa sjukdomar så att läkare kan ge en mer exakt diagnos och behandling.

Polygenetiska sjukdomar är mycket vanliga. För vissa sjukdomar, såsom depression, är det uppskattningsvis att upp till 40% av populationen kan vara påverkad av gener. Andra exempel av polygenetiska sjukdomar inkluderar diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och artrit.

Forskningsstudier har visat att polygenetiska sjukdomar kan påverkas av både arv och miljö. En individ som har en genetisk predisposition för en sjukdom kan fortfarande undvika sjukdomen genom att undvika riskfaktorer, som rökning eller en ohälsosam kosthållning. Å andra sidan kan en person som inte har någon genetisk predisposition for en sjukdom undvika sjukdomen genom att följa en hälsosam livsstil.

Polygenetiska sjukdomar är mycket svåra att diagnostisera eftersom sjukdomarna inte kopplas till en enda mutation. Istället, en kombination av flera gener räknas in som orsak till sjukdomen. Forskare letar efter framsteg för att identifiera dessa gener som kan bidra mer till att öka diagnosermöjligheterna i framtiden.

Ett av de svåraste fallen där polygenetik kommer in i bilden är depression. Studier har visat att depression är en högst polygenetisk sjukdom, som uppstår som en kombination av flera gener. Dessa gener kan bidra till ökad risk för sjukdom men det är inte nödvändigtvis så att en specifik gen orsakar sjukdomen. Långtidsstudier genomförs för att lära oss mer om vilka gener som är inblandade i depression.

När vi talar om sjukdomar som försämras av polygenetik så är bröstcancer en av de vanligaste sjukdomarna. Bröstcancer kan alstras av ett brett spektrum av genetiska faktorer. Tidigare forskning har visat att kvinnor med en specifik genmutation, BRCA1, har en högre risk att drabbas av bröstcancer. Emellertid har nya studier visat att även kvinnor utan BRCA1-mutation har en ökad risk för bröstcancer på grund av andra gener.

Vid diabetes spelar polygenetik en stor roll. Typ 2 diabetes är vanligare än typ 1-diabetes och är också svårare att behandla. Forskning har visat att det finns ett antal gener som är involverade i diabetes. När dessa gener samverkar, ökar risken för diabetes. Forskare arbetar ständigt med att identifiera dessa gener för att förstå sjukdomen bättre.

När det gäller polygenetik så finns det förstås också risk för andra vanliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och artrit. Forskning har visat att ett antal gener är involverade i båda dessa sjukdomar. Det är fortfarande oklart exakt hur dessa gener samverkar, men vetenskapen tror att de kan bidra till en ökad risk för sjukdom.

Slutsats

Polygenetiska sjukdomar är ett brett och intressant ämne som involverar en kombination av flera genetiska faktorer. Forskare jobbar med att identifiera gener som skapar denna sjukdom och arbetar för att använda denna information för att förbättra diagnos- och behandlingsmetoder. Det är extremt viktigt att fortsätta undersöka dessa sjukdomar för att fortsätta framstegen inom biomedicinsk forskning.