Plattektonik och dess betydelse för förhistoriska djurarter

Plattektonik och dess betydelse för förhistoriska djurarter

Vad är plattektonik?

Plattektonik avser den teori som beskriver hur jordskorpan består av flera stora och små plattor som rör sig relativt långsamt över tid. Dessa rörelser har en betydande inverkan på marken, inklusive berg- och vulkanbildningar, jordskalv och utvecklingen av nya hav och bergskedjor.

Hur fungerar det?

På ytan rör sig jordskorpsplattorna med hastigheter på några centimeter per år. Deras rörelser kan jämföras med en skivspelare, där plattorna rör sig ovanpå ett underskikt av magma och rock. Denna rörelse kan orsaka sprickor och förskjutningar i jordskorpan, vilket ibland resulterar i jordskalv.

Viktig betydelse för djurarter

Plattektonik har haft en stor inverkan på utvecklingen och överlevnaden för förhistoriska djurarter. När plattektoniken rörde sig skapades nya bergskedjor och dalar, vilket skapade nya och utmanande miljöer för djurlivet att anpassa sig till.

Effekter på klimatet

De globala effekterna av plattektonik omfattar också klimatförändringar. Svårare berg- och dalsystem kan orsaka försämring av vind- och havsströmmar vilket i sin tur orsakar förändringar i klimatmönster i områden över hela världen.

Exempel på plattektonisk påverkan

  • Kollisionen mellan den afrikanska och eurasiska plattan resulterade i skapandet av Alperna, vilket skapade nya och olika biotoper att utforskas för djurpopulationer.
  • Ökat vulkanisk aktivitet längs den Stillahavsplattan kan ha orsakat katastrofala miljöförändringar som utrotade stora dinosauriearter.

Sammanfattning

Plattektonik är en teori som beskriver hur jordskorpan består av flera rörliga plattor som kan orsaka jordskalv, berg- och vulkanbildning samt nya berg- och dalsystem. Detta har haft en stor inverkan på utvecklingen och överlevnaden av olika djurarter under förhistorisk tid, samtidigt som det bidrar till klimatförändringar.