Planeterna i vårt solsystem och deras egenskaper

Planeterna i vårt solsystem och deras egenskaper

Vårt solsystem består av åtta planeter som kretsar runt solen i olika banor. Varje planet har olika egenskaper som gör dem unika och intressanta att studera. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på varje planet och dess egenskaper.

Mercurius

Mercurius är den innersta planeten i vårt solsystem och den näst minsta. Den har en diameter på endast 4 880 kilometer och tar endast 88 jorddagar att kretsa runt solen. Mercurius har också den högsta densiteten av alla planeter i solsystemet. En dag på Mercurius är mycket lång eftersom planeten tar 59 jorddagar att rotera ett varv runt sin axel. På grund av dess närhet till solen är Mercurius mycket varm med en temperatur på 430°C på dagen och -180°C på natten.

Venus

Venus är den andra planeten från solen och den närmaste planeten till jorden. Den är ungefär lika stor som jorden med en diameter på 12 104 kilometer. Men Venus har en mycket tjock atmosfär som består av koldioxid och moln som gör ytan nästan omöjlig att observera. Temperaturen på Venus är också mycket hög med en medeltemperatur på 462°C. Venus är också en av de ljusaste objekten på natthimlen på grund av dess nära avstånd till jorden.

Jorden

Jorden är den tredje planeten från solen och den enda kända planeten som har liv. Det är också den femte största planeten i solsystemet med en diameter på 12 742 kilometer. Jorden har en atmosfär som innehåller syre och andra gaser som gör det möjligt för liv att existera. Temperaturen på jorden är också perfekt för liv med en medeltemperatur på 14°C. Jorden kretsar runt solen på 365,25 dagar och roterar på sin axel var 24:e timme.

Mars

Mars är den fjärde planeten från solen och den näst minsta av de yttre planeterna. Den har en diameter på 6 779 kilometer och har en röd färg på ytan som kommer från järnoxid. Mars har också de högsta vulkanerna och de största canyons i solsystemet. Mars har två små månar som heter Phobos och Deimos. På grund av sin närhet till jorden har Mars varit en populär planet att utforska för rymdforskning.

Jupiter

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem med en diameter på 142 984 kilometer. Jupiter är också en av de ljusaste planeterna på natthimlen på grund av dess storlek och närhet till jorden. Jupiter har en mycket kraftfull gravitationskraft som har skapat många av de andra objekten i solsystemet. Jupiter har också det största magnetfältet av alla planeter i solsystemet. Jupiter har också 79 kända månar med de fyra största kända som Galileiska månarna: Io, Europa, Ganymedes och Callisto.

Saturnus

Saturnus är den sjätte planeten från solen och den andra största planeten i solsystemet. Saturnus har en diameter på 120 536 kilometer och är känd för sina karakteristiska ringar. Saturnus har 82 kända månar och ett mycket starkt magnetfält. Den enda kända rymdsonden som har besökt Saturnus är Cassini-Huygens, som utforskade planeten och dess månar under 13 år.

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen och den tredje största planeten i solsystemet. Uranus har en diameter på 51 118 kilometer och har också ringar som är svåra att observera. Uranus lutar mycket på sin axel vilket gör att den ser ut att rulla runt solen istället för att kretsa runt den som de andra planeterna. Uranus har också 27 kända månar och ett svagt magnetfält.

Neptunus

Neptunus är den åttonde och yttersta planeten från solen. Den har en diameter på 49 528 kilometer och har också ringar som är svåra att observera. Neptunus har 14 kända månar och ett mycket starkt magnetfält. Den enda kända rymdsonden som har besökt Neptunus är Voyager 2, som flög förbi planeten 1989 och tog bilder av den och dess månar.