Ökad säkerhet med biometrisk teknik

Juridik

Biometrisk teknik refererar till identifieringsmetoder som bygger på kroppsliga och beteendemässiga egenskaper hos människor. Genom att använda sig av biometriska tekniker kan man öka säkerheten i en rad olika sammanhang, från datorinloggning till gränskontroller och bank-ID. I det här inlägget kommer vi att utforska olika typer av biometrisk teknik och hur de kan användas för att förbättra säkerheten.

En kort översikt av biometrisk teknik

Biometrisk teknik är ett samlingsnamn för en rad olika tekniker som används för att identifiera och verifiera människor. Dessa metoder bygger på enskilda personers distinkta fysiologiska och beteendemässiga kännetecken. Exempel på biometriska egenskaper kan vara fingeravtryck, ansiktsform, röst, ögoniris, käkben och beteendemönster som skrivstil och muskelrörelser vid styrketräning. Biometrisk teknik har revolutionerat säkerhetsindustrin och möjliggör snabb och säker identifiering med minimal risk för bedrägeri eller fusk.

Fingeravtryck och handpalm

En av de vanligaste biometriska egenskaperna som används idag är fingeravtryck. Fingeravtryck är extremt distinkta och unika för varje individ, vilket gör det till en idealisk identifieringsmetod. Fingeravtryckssensorer finns numera på många mobiltelefoner och datorer, vilket gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt låsa upp sina enheter.

En annan biometrisk teknik som används inom säkerhetsindustrin är handpalmsscanning, som fungerar på samma sätt som fingeravtryck men täcker en större yta. Handpalmsscanning används ofta i högsäkerhetsområden, som exempelvis militärbaser, och kräver mycket avancerad utrustning.

Ansiktsigenkänning

Ansiktsigenkänning är en annan biometrisk teknik som har blivit allt vanligare. Tekniken analyserar olika delar i ansiktet, såsom avståndet mellan ögonen, näsan och munnen, för att göra en unik identifiering av individen. Ansiktsigenkänning används av flera mjukvarubolag, bland annat Facebook och Snapchat, för att tagga användare i bilder.

I takt med att tekniken har utvecklats har ansiktsigenkänning blivit allt vanligare inom säkerhetsområdet. Det används till exempel på flygplatser och gränsövergångar för att identifiera misstänkt kriminella och terrorister. Ett uppmärksammat exempel är när Boston Marathon bombers identifierades genom att polisen använde sig av övervakningskameror och ansiktsigenkänning för att hitta dem.

Röstigenkänning

Röstigenkänning är en annan biometrisk teknik som har blivit poppis inom den senaste tiden. Tekniken arbetar med en persons unika röst och språkmönster. Det används ofta som en del av röstbaserade digitala assistenter som Apple Siri eller Amazon Echo.

Röstigenkänning används också inom finansindustrin, där det används för att verifiera identiteter och tjänsteleverantörer inom telekom och callcenter. Andra användningsområden kan vara för att upptäcka falsk röst, exempelvis i säkerhetskritiska inrättningar.

Iris- och näthinnescanning

Iris- och näthinnescanning är en mycket noggrann och säker identifieringsmetod som kräver avancerad teknik och utrustning. Metoden används ofta inom högsäkerhetsområden som exempelvis militära inrättningar och forskningsinrättningar.

Scanner har en hög upplösning och kan identifiera en unik mönster av iris eller näthinnan. Efter en optisk skanning jämförs mönstret mot en databas med kända mönster, varpå systemet kan verifiera personens identitet. Ett exempel på iris- och näthinnescanning är skanning vid flygplatskontroller, där passagerare kan scanna sina ögon för att slippa visa upp sitt pass och legitimation.

Användning av biometrisk teknik inom säkerhetsområdet

Biometrisk teknik har blivit allt vanligare inom säkerhetsområdet, och många länder och organisationer har börjat investera i tekniken. Ett uppmärksammat exempel är flygplatskontroller där biometrisk teknik såsom ansiktsigenkänning och iris- och näthinnescanning används för att identifiera passagerare.

En av de största fördelarna med biometrisk teknik är att det standardiserar identitetskontroller, vilket minskar risken för felaktiga beslut och ökar hastigheten på processen. Tekniken gör det också svårt för dem som försöker lura systemet, vilket i sin tur minskar riskerna för bedrägerier och intrång.

Säkerhetsanvändningen av biometrisk teknik sträcker sig också utanför flygplatser. Tekniken används för att skydda identifieringssystem, datorer och mobiltelefoner samt förebygga brott på högskolor och skolor. Ett exempel kan vara en skola som använder fingeravtrycksscanning för att säkerställa att endast behöriga lärare och studenter har tillgång till byggnaden och dess resurser.

Utmaningar med biometrisk teknik

Trots fördelarna finns det också utmaningar inom användningen av biometrisk teknik. En av de största utmaningarna ligger i säkerhet och integritet. Säkerheten i biometrisk teknik beror på uniciteten hos biometriska egenskaper, och om en databas påverkas av en säkerhetsöverträdelse kan det leda till att känslig data hamnar i fel händer.

Integriteten hos användaren är också en viktig faktor. Användare kanske känner sig obekväma med att lämna efter sig en biometrisk identifiering i en organisations databas. Det finns också oro över att data kan säljas till tredje part eller användas för andra syften som användaren aldrig kände till.

Slutord

Biometrisk teknik erbjuder många fördelar när det gäller att öka säkerheten i samhället. Tekniken hjälper oss att identifiera oss själva snabbt och säkert när vi går igenom flygplatskontroller eller loggar in på våra datorer. Men det finns också utmaningar, särskilt när det gäller säkerhet och integritet för användare.

Som mer avancerade biometriska tekniker stiger i popularitet och användning, är det viktigt att vara uppmärksam på utmaningar och risker. Det är också viktigt att arbeta för att öka säkerheten och integriteten för användare som använder tekniken. På så sätt kan vi utveckla den mest effektiva och samtidigt säkra metoden för identifiering och autentisering.