Klimatförändringar och dess effekt på djurlivet

Juridik

Klimatförändringar är ett av de största hoten mot vår planets ekosystem idag. Som en följd av ökad mängd växthusgaser i atmosfären har jordens temperatur stigit och detta har haft allvarliga konsekvenser för djurlivet. Här nedan diskuteras några av de största effekterna av klimatförändringarna och hur det påverkat djurarter runt om i världen.

Polregionerna

Polregionerna är ett av de områden som är mest känsliga för klimatförändringar. Sedan mitten av 1900-talet har Arktis blivit varmare i en hastighet som är dubbelt så snabb som den globala medeltemperaturen. Isen runt Arktis smälter alltmer vilket leder till förlust av levnadsmiljö för djur som polarbjörnar, sälar och valrossar.

  • Polarbjörnar

Polarbjörnarna är några av de mest hotade djuren i arktisregionen. De är beroende av isen för att jaga sin föda och när isen smälter blir det svårare för dem att få tag på mat. Dessutom simmar de längre sträckor vilket är mycket ansträngande, vilket så småningom kan leda till deras utrotning.

  • Sälar och valrossar

Sälar och valrossar är också drabbade av förlorad is och deras överlevnad är beroende av den tätbefolkade sjöisen runt Antarktis och Arktis. Sjöisen används som plattformar av vuxna djur för att ge föda till sina ungar.

Korallrev

Korallrev spelar en viktig roll för djurlivet i havet. De fungerar som hem för tusentals olika fiskarter och andra havsdjur. Klimatförändringar påverkar korallrev genom att höja temperaturen i vattnet vilket leder till "korallblanching". Korallblanching sker när koraller tappar sin naturliga färg och blir vita vilket tyder på att de dött. Om korallrev dör kan det leda till att hela ekosystem kollapsar.

Vilda djur i Afrika

De afrikanska savannerna är hem för några av de mest majestätiska vilda djuren i världen. Klimatförändringar har också påverkat andra djurarter över hela kontinenten. En ökning av torka har gjort att antalet vattendrag minskar och detta innebär att t.ex. flodhästarnas livsmiljö blir allt mer begränsad. Vattenbrist påverkar också klimatet och skogen, där antiloper, lejon och andra stora rovdjur finns.

Konsekvenser för jordbruket

Klimatförändringar har också påverkat jordbruket. En ökning av extremväder som torka, översvämningar och orkaner har direkt påverkat livsmedelsproduktionen. För många djurarter har det också blivit svårare att hitta mat.

Slutsats

Det är tydligt att klimatförändringar påverkar djurlivet på en allvarlig nivå. De stora arterna är mest drabbade och utan samarbete och åtgärder från hela världen kommer de att fortsätta att lida av effekterna av global uppvärmning. Även om insatserna många gånger är så kraftfulla som nödvändigt måste frågan om klimatförändringar tas på allvar och åtgärder vidtas nu på allvar.