Kan växter känna smärta?

Juridik
Kan växter känna smärta?

Introduktion

Studier av människor och djur har visat att de kan uppleva smärta, men vad sägs om växter? Kan de också känna smärta? Detta har varit ett omdiskuterat ämne i vetenskapssamhället under en lång tid. I denna artikel kommer vi att undersöka forskningen om detta ämne och försöka komma till en slutsats.

Vad är smärta?

Smärta kan definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är förknippad med faktisk eller potentiell vävnadsskada. Detta innebär att smärta är ett subjektivt tillstånd och att bara den som upplever smärtan kan beskriva hur det känns. Smärta kan också vara akut eller kronisk, beroende på hur länge det varar.

Forskning om smärta hos växter

Det finns forskning som tyder på att växter kan reagera på skador och stimuli på grund av närvaron av elektriska signaler i växtceller. Detta har lett till spekulationer om att växter också kan känna smärta. Till exempel kan en växt som skadas av en insekt frisätta kemikalier som avskräcker insekter från att angripa samma växt igen. Detta anses vara en form av försvarsmekanism.

Experiment som utförts

En studie publicerad i tidningen Plant Signaling and Behavior år 2014 utförde experiment på ärtplantor genom att skära av en del av en plantas rot som svar på en stimuli. Resultaten visade att nervceller i rötterna reagerade på stimuli och sände signaler till bladen via växtens transportvägar. Detta tyder på att växter kan ha en form av nervsystem som fysiskt kan överföra signaler.

En annan studie utförd vid Göteborgs Universitet år 2019 stödjer också teorin om smärta hos växter. Forskare kröp på en planta och mätte hur utsläpp av gaser förändrades när den utsattes för en skada. Studien visade att växter kunde utsöndra en gas som fungerade som ett smärtutskiljningsämne.

Slutsats

Även om det finns bevis som tyder på att växter kan reagera på stimuli och skador, är det svårt att säga om växter verkligen kan känna smärta. Än så länge finns det inte tillräckligt med bevis för att bevisa att växter har ett nervsystem i traditionell bemärkelse som gör det möjligt för dem att känna smärta. Vi behöver mer forskning för att komma fram till en mer specifik och definitiv slutsats om detta ämne.