Kan hjärnan bli beroende av sociala medier?

De senaste åren har sociala medier blivit en alltmer integrerad del av våra liv. Det är enkelt att förstå varför: sociala medier tillåter oss att hålla kontakten med människor över hela världen, dela information, roa oss och till och med göra affärer. Men precis som med allt annat som är beroendeframkallande, kan sociala medier ha en negativ inverkan på hjärnan och vår hälsa. I den här artikeln kommer vi att titta på om hjärnan kan bli beroende av sociala medier, och vad det innebär för oss som användare.

Vad är beroende?

För att förstå om hjärnan kan bli beroende av sociala medier måste vi först titta närmare på vad beroende faktiskt är. Enkelt uttryckt är beroende en situation där en person inte kan sluta göra en viss handling eller använda ett visst ämne, trots de negativa konsekvenserna. Beroende kan delas upp i två kategorier: fysiskt beroende och psykologiskt beroende.

Fysiskt beroende

Fysiskt beroende uppstår när hjärnan anpassar sig till en viss substans eller beteende för att fungera mer effektivt. När en person som är fysiskt beroende slutar använda substansen eller beteendet, kan de uppleva abstinenssymptom som kan vara svåra eller till och med farliga. Exempel på fysiskt beroende inkluderar att vara beroende av narkotika, alkohol eller nikotin.

Psykologiskt beroende

Psykologiskt beroende uppstår när en person upplever en stark önskan eller begär att uppleva en viss handling eller substans. Detta kan bero på tidigare erfarenheter, känslomässiga problem eller till och med sociala faktorer. Exempel på psykologiskt beroende inkluderar spelberoende, matberoende eller sexberoende.

Hur fungerar hjärnan?

Hjärnan är det organ som styr allt vi gör, tänker och känner. Det är en komplicerad struktur som består av hundratals miljarder nervceller som interagerar med varandra via kemiska och elektriska signaler. Hjärnan delas upp i olika områden som alla har sin egen funktion, från att styra våra känslor och tankar till vår rörelse och balans. När hjärnan fungerar som den ska, arbetar alla dessa områden tillsammans i harmoni för att ge oss en upplevelse av lycka och trivsel.

Vilka effekter kan sociala medier ha på hjärnan?

När vi använder sociala medier skickar våra hjärnor och kroppar ut en mängd olika signaler som kan påverka vår mentala hälsa och vårt beteende. Här är några vanliga symptom på sociala medier beroende:

  • Ökad stress
  • Minskad självkänsla
  • Sömnstörningar
  • Depression

Många av dessa symptom påminner om de som uppstår vid andra former av beroende. När vi tittar närmare på hjärnan ser vi också att sociala medier kan påverka vårt beteende genom att stimulera belöningscentret.

Belöningssystemet

Belöningssystemet i hjärnan är den del som ger oss en känsla av njutning eller tillfredsställelse när vi upplever något positivt. Detta kan vara allt från att äta en god måltid till att ha sex eller till och med få likes och kommentarer på sociala medier. När vi upplever något som vår hjärna betraktar som positivt, frigörs en kemisk substans som kallas dopamin. Dopamin ger oss en känsla av tillfredsställelse och uppmuntrar oss att upprepa det beteendet som ledde till den positiva upplevelsen.

Så när du får likes och kommentarer på sociala medier, skickar hjärnan ut en kraftig dopaminsignal. Denna signal kan få oss att vilja fortsätta använda sociala medier och upprepa beteendet som ledde till den positiva upplevelsen. Och precis som med andra former av belöningsstimuli kan vår hjärna bli beroende av dopamin och det beteendet som ledde till den.

När vi tittar på vad vi vet om beroende och hjärnan, är det svårt att säga definitivt om hjärnan kan bli beroende av sociala medier. Det finns fortfarande mycket vi inte vet om hjärnan och hur den fungerar. Men det finns vissa indikationer som tyder på att sociala medier kan ha en beroendeframkallande effekt på hjärnan.

Forskning har visat att människor som använder sociala medier regelbundet har en ökad risk för depression och ångest. En studie från 2014 visade till exempel att ju mer tid människor spenderade på Facebook, desto mer negativt påverkade det deras humör. En annan studie fann att ungdomar som använde sociala medier regelbundet hade en högre risk för att utveckla ångestsymptom än de som använde det mindre frekvent. Samtidigt finns det också forskning som tyder på att sociala medier kan ha positiva effekter på vår hälsa och välbefinnande.

Bruksbetingat beroende

Ett annat sätt att titta på sociala medier och beroende är genom något som kallas brukbetingat beroende. Detta är en situation där någon använder en produkt eller ett beteende i ett oväntat syfte, eller när man använder det på ett sätt som är negativt för den personens hälsa eller välbefinnande. Ett exempel på bruksbetingat beroende är att spendera för mycket tid på sociala medier och därigenom inte ha tid för andra viktiga aktiviteter eller relationer.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det inte helt klart om hjärnan kan bli beroende av sociala medier. Forskning tyder dock på att sociala medier kan ha en beroendeframkallande effekt på hjärnan, och att det kan finnas negativa konsekvenser för hälsan och välbefinnandet om man använder sociala medier för mycket. Som med allt annat är det viktigt att använda sociala medier med måtta och att tänka på hur det påverkar ens mentala och fysiska hälsa. Genom att ta hand om vårt eget välbefinnande kan vi uppleva alla fördelarna med sociala medier utan att låta det ta över våra liv.