Hur motion påverkar hjärnan

Hur motion påverkar hjärnan

Att motionera är viktigt för att hålla kroppen frisk och stark, men det påverkar även hjärnan på flera sätt. Forskning visar att regelbunden motion kan förbättra både kognitiva och emotionella funktioner hos människor. I detta inlägg kommer vi att utforska hur motion påverkar hjärnan och vilka fördelar det kan ge.

Förbättrar kognitiva funktioner

Enligt forskning kan motion göra att hjärnan fungerar bättre och förbättra flera kognitiva funktioner, som minne, inlärning, uppmärksamhet och kreativitet. En studie visar att regelbunden motion kan öka hippocampus storlek, vilket är den del av hjärnan som ansvarar för minnet. Det har också rapporterats att motion kan öka frisättningen av hjärnans naturliga kemikalier som dopamin, serotonin och noradrenalin. Dessa kemikalier är kopplade till kognitiv funktion som att hantera stress och fokuserat tänkande.

Forskning har också visat att motion kan öka blodflödet till hjärnan, vilket ger mer syre och näringsämnen till hjärncellerna. Detta kan också öka antalet nya hjärnceller som genereras, vilket kan förbättra hjärnans funktion och hälsa.

Hjälper till att hantera stress och depression

Regelbunden motion kan också hjälpa till att hantera stress och depression. Motion frigör kroppens endorfiner, vilket är naturliga smärtstillande medel som också kan förbättra humör och minska stressnivåer. En studie visade att en promenad på 20 minuter i naturen kan minska stressnivåerna i kroppen och förbättra humöret.

Motion kan också öka känslan av självförtroende och självkänsla. En studie visade att kvinnor som deltog i en träningsgrupp rapporterade förbättrad självkänsla, kreativitet och motivation.

Förebygger åldersrelaterat minnessvinn och sjukdomar

Den åldrande hjärnan behöver också rörelse för att fortsätta fungera bra. Forskning visar att äldre personer som tränar regelbundet kan förbättra sina minnesförmågor och minska risken för åldersrelaterad minnesförlust.

Motion har också visat sig hjälpa till att förebygga sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. En studie visade att personer som tränade regelbundet hade mindre risk för att utveckla Parkinsons sjukdom än de som inte tränade.

Så hur mycket motion behöver man egentligen för att få fördelarna? Det finns ingen exakt tid eller nivå av aktivitet som fungerar för alla. Men enligt WHO (Världshälsoorganisationen) rekommenderas vuxna att träna minst 150 minuter med moderat intensitet eller 75 minuter med hög intensitet varje vecka.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan regelbunden motion vara en bra investering för hjärnan och kroppen. Det kan förbättra minnet, inlärningen, uppmärksamheten och kreativiteten. Motion kan också hjälpa till att hantera stress och depression, öka självkänslan och förebygga åldersrelaterad minnessvinn och sjukdomar. Så om du inte redan motionerar – börja idag och ge din hjärna och kropp en hälsofrämjande boost!