Hur man bygger en trådlös laddstation för mobilen

Juridik

Hur man bygger en trådlös laddstation för mobilen

Att ha en trådlös laddstation för mobilen är inte bara praktiskt utan också miljövänligt. Istället för att använda massor av kablar och uttag, kan du helt enkelt placera din mobiltelefon på laddstationen och den laddas upp trådlöst. I den här artikeln kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att bygga din egen trådlösa laddstation för mobilen.

Vad behöver du?

För att bygga en trådlös laddstation behöver du följande:

• En trådlös laddningsmatta
• En mobiltelefon med stöd för trådlös laddning
• En 5V/2A strömadapter
• En lödkolv
• Lödtenn
• En USB-kabel
• En avbitartång
• En multimeter (frivilligt)

Steg för steg-instruktioner

1. Börja med att ansluta USB-kabeln till strömadaptorn.
2. Klipp av USB-kabeln ca 15 cm innanför strömadaptorn och avlägsna den yttre jackan på kabeln.
3. Försök att undvika att avrunda några av de fyra ledartrådstrådarna i kabeln.
4. Ta bort den inre skyddsjackan från den lilla biten USB-kabel som du precis har exponerat.
5. Dela ledartrådarna i två separata grupper, där den ena gruppen innehåller den röda och den svarta kabeln och den andra gruppen innehåller de två dataledarna.
6. Ta bort en bit av skyddsjackan från USB-kabelns innerledare.
7. Ta bort ca 5 millimeter av isoleringen på varje kabel.
8. Löd de två kablarna från strömadaptern på kablarna från USB-kabeln. Se till att du använder rätt kabel och lödning till varje kabel.
9. Anslut strömadaptorn till en elektrisk strömkälla för att testa om det fungerar. Om det fungerar korrekt, bör strömadaptern leverera ström till USB-kabeln i 5V/2A.
10. Använd en multimeter för att kontrollera utspänningen på de fyra ledarna.
11. Skruva av din trådlösa laddningsmatta från sin bottenplatta.
12. Löd de två dräneringskablarna på den trådlösa laddningsmattans strömförsörjningskrets.
13. Löd de röda och svarta strömkablarna från strömadaptern till överföringskretsen på din trådlösa laddningsmatta. Var noga med att läsa produktens specifikationer för att säkerställa att du löder till rätt krets.
14. Placera på överföringen sover till sin ursprungliga plats och sätt ihop mattans två delar.
15. Nu är din trådlösa laddstation redo att användas! Placera bara din mobiltelefon på laddningsmattan och den kommer börja ladda trådlöst.

Säkerhetstips

• Försök alltid att använda en strömadapter med en nominell effekt på minst 2A och en utspänning på 5V.
• Var noga med att löda rätt kabel på rätt ställe.
• Om du använder en multimeter, se till att du är försiktig så att du inte råkar röra vid några av de exponerade kablarna.
• Var försiktig med lödkolven och se till att du använder skyddshandskar för att skydda dina händer.

Sammanfattning

Att bygga en trådlös laddstation kan vara en rolig och lärorik upplevelse. Genom att följa stegen ovan kan du skapa din egen laddstation och använda den för att ladda din mobiltelefon trådlöst. Kom ihåg att vara försiktig när du arbetar med elektricitet och se till att du har rätt verktyg och skyddsutrustning. Lycka till med byggandet!