Hur fungerar immunförsvaret?

Juridik

Vad är immunförsvaret?

Immunförsvaret är kroppens försvar mot sjukdomar och infektioner. Det är en komplex process som involverar flera olika delar av kroppen, inklusive vita blodkroppar, benmärg, lymfkörtlar och mer. Immunförsvaret fungerar genom att känna igen och bekämpa främmande ämnen som bakterier, virus och parasiter. På så sätt skyddar det kroppen från sjukdomar och infektioner.

Innate immunitet

Det finns två delar av immunförsvaret, medfödd immunitet och förvärvad immunitet. Medfödd immunitet är det första försvarslinjen, vilket innebär att den omedelbart reagerar på hotande ämnen utan att behöva lära sig att känna igen dem. Den medfödda immuniteten bekämpar främmande ämnen genom att använda vita blodkroppar kallade fagocyter. Fagocyter omger och förstör främmande ämnen genom att sluka dem och använda sig av olika enzymer för att bryta ner dem.

Förvärvad immunitet

Förvärvad immunitet, å andra sidan, är den delen av immunsystemet som lär sig att känna igen och bekämpa specifika främmande ämnen efter att ha utsatts för dem. Detta är också känt som adaptiv immunitet. När immunsystemet först utsätts för ett främmande ämne, som en virusinfektion, börjar det producera antikroppar som känner igen och angriper viruset. De antikroppar som kroppen producera är olika i förhållande till vad som attackerar kroppen.

T-celler och B-celler

Den förvärvade immuniteten involverar två typer av vita blodkroppar - T-celler och B-celler. B-celler producerar antikroppar som känner igen och attackerar främmande ämnen som virus och bakterier. T-celler däremot känner igen och attackerar direkt celler som infekteras av virus, liksom cancerceller och organtransplantat som kroppen har identifierat som främmande. När förvärvad immunitet utvecklas blir det mycket specifikt för varje typ av främmande ämne, det vill säga bättre och mer effektivt på att bekämpa samma typ av ämne om det presenteras igen.

Immunsystemet och vacciner

Immunsystemet spelar en central roll i hur vacciner fungerar. När en person vaccineras får de en artificiell version av ett visst främmande ämne, som kroppen sedan kan utveckla immunförsvaret mot. Detta innebär att om personen sedan utsätts för det verkliga främmande ämnet, som sjukdomen, kommer personens immunförsvar att vara effektivt på att bekämpa det.

Vad händer när immunförsvaret inte fungerar som det ska?

Som med allt annat i kroppen kan immunförsvaret drabbas av problem och fel. När immunsystemet inte fungerar som det ska, kan det leda till sjukdomar som autoimmuna sjukdomar, allergier och immunbrist.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar är tillstånd där immunsystemet inte kan skilja mellan kroppens egna celler och främmande ämnen och istället attackerar kroppens egna celler. Detta kan orsaka skador på kroppens organ och vävnader. Exempel på autoimmuna sjukdomar inkluderar reumatoid artrit, multipel skleros och lupus.

Allergier

Allergier uppstår när immunsystemet överreagerar på främmande ämnen som inte utgör någon fara för kroppen, som pollen eller djurhår. Kroppen reagerar genom att producera antikroppar som orsakar olika symptom som rinnande näsa, hosta och / eller utslag.

Immunbrist

En immunbrist är när immunsystemet inte fungerar som det ska, vilket ökar riskerna för infektioner och sjukdom. Det finns flera olika typer av immunbrister, inklusive primära immunbrister som beror på genetiska faktorer och förvärvade immunbrister som till exempel AIDS som är ett resultat av HIV-infektion.

Sammanfattning

Immunförsvaret är en komplex process som involverar flera olika delar av kroppen, inklusive vita blodkroppar, benmärg, lymfkörtlar och mer. Immunsystemet skyddar kroppen från sjukdomar och infektioner genom att känna igen och bekämpa främmande ämnen som bakterier, virus och parasiter. Det finns två delar av immunsystemet, medfödd immunitet och förvärvad immunitet. Medfödd immunitet är kroppens första försvarslinje mot hotande ämnen, medan förvärvad immunitet lär sig att känna igen och bekämpa specifika ämnen efter att ha utsatts för dem.

Immunsystemet spelar också en central roll i hur vacciner fungerar och kan drabbas av problem och fel som kan leda till sjukdomar som autoimmuna sjukdomar, allergier och immunbrist. Det är därför viktigt att hålla immunsystemen hälsosamma och fungerande för att skydda kroppen från sjukdomar och infektioner.