Fängelse och kulturell anpassning

Juridik
Fängelse och kulturell anpassning

Bakgrund

Fängelsestraff har varit en gängse straffmetod i många delar av världen under flera århundraden. Fängelser används för att avskräcka och straffa personer som har begått brott. Idag finns det omkring 10 miljoner människor som är fängslade runt om i världen. En stor del av dessa personer har skapat nya liv och rutiner inom ett liv bakom galler. Många av dem har utvecklat nya vanor och en annan livsstil än vad de hade utanför fängelset. I detta inlägg kommer vi att undersöka detta fenomen och hur kulturell anpassning kan verka i ett fängelsemiljö.

Hur fungerar fängelser?

Fängelser är platser där lagöverträdare förvaras och straffas genom att bli isolerade från samhället. Fängelser är utformade för att upprätthålla disciplin och för att hindra brottslingar från att begå fler brott. I fängelset finns det regler och rutiner som straffade personer måste följa, till exempel näringsrik mat, sanitär utrustning och träning. Dessa rutiner används för att säkerställa att fängelsemiljön efterliknar så mycket som möjligt en verklighet.

Kulturell anpassning i fängelsemiljö

Många studier har visat att fängelsestraff endast har marginell effekt på att hindra någon från att begå ytterligare brott. En anledning till detta är att straffade personer ofta kan anpassa sig till fängelsemiljön och lära sig att bete sig på ett sådant sätt att de kan undvika konflikter med andra fångar och personalen. Dessa anpassningar kan vara små, som att ändra sin tonhöjd, sitt kroppsspråk eller att undvika att titta någon i ögonen. Men anpassningar kan också vara större, som att utveckla nya språkbruk, regler och traditioner som är specifika för fängelsemiljön.

Fängelsekultur

Inom fängelsekultur utvecklar de straffade personerna en egen subkultur. Fängelsekultur kan inkludera gemensamma värderingar, sociala normer och vanor som skiljer sig från den omgivande kulturen. Fångar kan skapa sin egen inofficiella hierarki, där vissa fångar kan utöva en viss makt över andra. Detta kan se ut på olika sätt, från att ha hand om återvinningsprocessen, till att anordna fester.

Antisociala och kriminella beteenden

Det finns också en farlig sida till fängelsekulturen. Fångar som anpassar sig till fängelsemiljön kan också utveckla beteenden som är antisociala och kriminella. Fångar kan lära sig nya brottsmetoder från andra fångar, stödja utpressning eller hota andra fångar. Dessa beteenden kan vara svåra att förhindra, eftersom fångar som engagerar sig i dessa beteenden vanligtvis är mycket skickliga på att undvika upptäckt.

Slutsats

Fängelsemiljön kan ge upphov till kulturella anpassningar som är specifika för denna typ av miljö. Fångar kan lära sig att anpassa sig för att överleva och minska risken för konflikter. Men denna anpassning kan också leda till utveckling av en farlig subkultur där antisociala och kriminella beteenden kan uppstå. Detta innebär att det är viktigt att fängelser är medvetna om dessa risker och vidtar åtgärder för att säkerställa en säker och hanterbar fängelsemiljö.