Familjestrukturer i olika kulturer

Juridik
Familjestrukturer i olika kulturer

Inledning

Familjer är en grundsten inom alla samhällen, men hur en familj definieras och fungerar kan variera beroende på kultur. I denna artikel kommer vi att utforska de olika familjestrukturerna som finns i olika kulturer runt om i världen.

Familjestrukturer i västerländska kulturer

Den kärnfamiljen

I västerländska samhällen är den vanligaste familjestrukturen den så kallade "kärnfamiljen". Detta innebär en pappa, mamma och deras biologiska barn som lever tillsammans i samma hushåll. Detta anses vara den "ideala" familjen inom dessa samhällen.

Den utökade familjen

Men det finns också andra familjestrukturer som existerar i västerländska kulturer. Den utökade familjen, till exempel, inkluderar vanligtvis farmödrar, farfäder, mostrar, fastrar, kusiner och syskonbarn. Denna familjestruktur är vanligare i grupporienterade samhällen där människor värdesätter relationer med utökade familjemedlemmar.

Familjestrukturer i östasiatiska kulturer

Familjebundna samhällen

I östasiatiska kulturer, som Kina, Japan och Korea, har familjens sammanhållning och välbefinnande hög prioritet. Familjebundna samhällen värdesätter lojalitet, respekt, ära och hänsyn gentemot äldre medlemmar av familjen.

Joint family

I dessa samhällen är det vanligt att flera generationer lever tillsammans i samma hushåll. Detta kallas för en "joint family". Den äldste manliga medlemmen, vanligtvis farfars ålder, fungerar som familjeöverhuvud och tar beslut som gäller hela familjen.

Familjestrukturer i afrikanska kulturer

Utökade familjen

I många afrikanska samhällen är den utökade familjen, precis som i västerländska samhällen, mycket viktig. Denna utökade familj inkluderar vanligtvis morbröder, fastrar, kusiner och syskonbarn. Men det är också vanligt att adopterade barn och släktingar i tredje eller fjärde led ingår i familjeenheten.

Polygama familjer

Det finns också många afrikanska samhällen där det är socialt acceptabelt och religiöst tillåtet att ha mer än en fru. Detta kallas polygami. En man kan ha flera hustrur och alla är en del av samma familj.

Familjestrukturer i indiska kulturen

Den utökade familjen

I indiska samhällen är den utökade familjen mycket viktig. Detta inkluderar vanligtvis mormödrar, morbröder, mostrar, fastrar, kusiner och syskonbarn. Att ha goda relationer med sina släktingar är mycket viktigare än att ha personlig frihet och självständighet.

Arrangerade äktenskap

I indiska kulturer är det vanligt att föräldrar arrangerar äktenskap för sina barn. Detta kan verka konstigt i västdominerade kulturer, men det är normen i indiska samhällen. Målet med äktenskapet är att fortsätta släkten och bevara traditionerna.

Slutsats

Vi har nu utforskat några av de olika familjestrukturerna som finns i olika kulturer runt om i världen. Det är uppenbart att sättet på vilket familjer fungerar i stor utsträckning påverkas av kulturella normer och traditioner. Det är viktigt att förstå dessa skillnader och respektera dem när vi interagerar med människor från andra kulturer.