Den marina biotopens mångfald

Introduktion

Den marina biotopen är en av de mest mångfaldiga miljöerna på jorden. Medan många tänker på land som det stora, beboeliga området är faktiskt 71% av jorden täckt av hav. Detta innebär att havsmiljöerna är otroligt viktiga, både för att de kan stödja liv inom sig, men också för att de kan påverka livet på land. Genom den marina biotopens mångfald kan vi lära oss mer om vår planet och hur allt hänger samman.

Den marina biotopens struktur

Den marina biotopen är uppdelad i olika zoner beroende på hur djupt vattnet är. Den mest kända zonen är kanske den ytligaste, som kallas för pelagisk zon. Detta område sträcker sig från havsytan till en djup på cirka 200 meter. Det här är där det flesta av de storskaliga fiskarna som lax eller tonfisk lever.

Korallrev

Ett annat område som är kännetecknande för den marina biotopen är korallreven. Dessa rev är bildade av kalkskal som produceras av koraller och andra organismer som lever i en symbios med korallerna. Korallreven är utomordentligt viktiga för många arter som lever i havet och på land. Under vattnet kan man hitta tusentals arter, bland annat sjöstjärnor, sjöborrar, fiskar och hajar. På land är rev ett skydd mot stormar och högvatten.

Midnatssonszonen

En annan intressant del av den marina biotopen är midnattssonszonen. Denna zon sträcker sig från ett djup av 1 000 meter ner till havsbotten och är uppkallad efter det faktum att det oftast är helt mörkt här eftersom solens strålar inte når ner. Här lever mestadels smådjur, som kräftdjur, bläckfiskar och sjöborrar.

Mångfalden i den marina biotopen

Den marina biotopen har en enorm mångfald av liv med olika arter av alger, koraller, bläckfiskar, fiskar och marina däggdjur. Vissa av dessa arter är så unika att man inte kan hitta dem någon annanstans på jorden.

Marina däggdjur

Många av de mest kända marina däggdjuren vistas utanför vår kust, som valar och delfiner. Men det finns också en mängd mindre kända arter, som dugonger och manater. Dessa djur lever i korallrev eller i strandnära vatten och är en viktig del av havets ekosystem. De tenderar att vara fredliga och kan komma nära människor utan att utgöra ett hot.

Sjögräsängar

Sjögräsängar är ett annat exempel på den marina biotopens mångfald. Dessa områden är täckta av tätt växande sjögräs och stödjer en mängd liv, inklusive skaldjur, fiskar och sjöfåglar. Sjögräsängar är extremt viktiga för både den marina miljön och de närliggande samhällena, eftersom de absorberar koldioxid och andra gifter från vattnet.

Koraller

Som nämnts tidigare är korallrev en viktig del av den marina biotopen. De är en levande samling av koraller och andra organismer som arbetar tillsammans för att bygga dessa enorma strukturer. Utöver att ge skydd och livsutrymme för en mängd olika fiskar och smådjur, innehåller också korallreven aktiva samhällen av bakterier, svampar och andra mikroorganismer.

Mänskliga hot mot den marina biotopen

Trots att den marina biotopen är så viktig och mångfacetterad, är den också hotad av människans verksamhet. Klimatförändringar, överfiske, föroreningar från jordbruk och industrier och plastavfall är några av de främsta hoten mot den marina miljön.

Överfiske

Överfiske är ett av de största hoten mot den marina biotopen. Fiskbestånd kan minska dramatiskt om fiske inte är hållbart. Fiske under långa perioder, utfiskning inom begränsade områden och fisketekniker som skadar havsbotten är de största problemen. Detta påverkar hela ekosystemet eftersom fiskarna spelar en viktig roll i födokedjan.

Plastavfall

Plastavfall är ett annat allvarligt hot mot den marina biotopen. En stor mängd plast dumpas i haven varje år, vilket resulterar i att tusentals djur dör varje år när de skadar sig på plast eller når en plastbit.

Slutsats

Den marina biotopen är en fantastiskt mångfasetterad miljö som stöder en mängd olika arter. Men, medan den är en otroligt viktig miljö för planetens ekosystem är den också hotad av människans verksamhet. För att skydda den marina biotopen för framtida generationer är det viktigt att vi börjar vidta åtgärder nu för att minska mänskligt påverkan på miljön och skydda den mångfald av liv som finns här.