De farligaste bakterierna i världen

Juridik

De farligaste bakterierna i världen

Bakterier är mikroorganismer som finns överallt runt omkring oss. Vissa av dem kan orsaka sjukdomar och vara farliga för människor och djur. I den här artikeln kommer vi att tala om de farligaste bakterierna som finns i världen.

1. Salmonella
Salmonella är en av de vanligaste matförgiftningsbakterierna i världen. Bakterien finns i rått kött och opastöriserade mejeriprodukter. Symptomen associerade med en salmonellainfektion inkluderar feber, illamående, kräkningar, diarré och magont.

2. Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar en allvarlig infektion som kallas listerios. Bakterien finns i råa mejeriprodukter, kött och fisk. Symptomen inkluderar feber, muskelvärk, huvudvärk och illamående. Hos gravida kvinnor kan bakterien orsaka missfall eller dödfödsel.

3. Escherichia coli (E. coli)
E. coli är en av de vanligaste bakterierna i våra tarmar. De flesta av stammarna är helt ofarliga, men vissa sorter kan vara farliga och orsaka diarré och allvarliga magproblem. Bakterien finns ofta i mat, speciellt i rått kött och opastöriserade mejeriprodukter.

4. Clostridium difficile (C. difficile)
C. difficile är en bakterie som orsakar en allvarlig tarminfektion. Bakterien finns i tarmarna hos friska människor men kan orsaka problem när den sprider sig och blir överväldigande. Symptomen inkluderar diarré, buksmärta och feber. Infektionen kan vara livshotande i allvarliga fall.

5. Staphylococcus aureus (S. aureus)
S. aureus är en bakterie som är vanligt förekommande på människans hud och näsa. Den kan orsaka livshotande infektioner såsom lunginflammation, sepsis och infektioner i sår. Bakterien överförs ofta från person till person genom hudkontakt eller delning av personliga föremål.

6. Mycobacterium tuberculosis (tuberkulosbakterien)
Tuberkulosbakterien är en bakterie som orsakar tuberkulos, en allvarlig lungsjukdom. Symptomen inkluderar hosta, feber, nattliga svettningar och vägtappning. Bakterien kan spridas från person till person genom luften när en smittad person hostar, nyser eller talar.

7. Streptococcus pneumoniae (pneumokocker)
Pneumokocker är vanligt förekommande bakterier i människans hals och näsa. De kan orsaka allvarliga infektioner såsom lunginflammation, meningit och blodförgiftning. Symptomen inkluderar feber, hosta och andningsbesvär.

8. Vibrio cholerae (kolera)
Kolera är en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae. Sjukdomen sprids via förorenat vatten och mat. Symptomen inkluderar svår diarré och kräkningar som kan leda till allvarlig uttorkning och livshotande komplikationer.

9. Neisseria meningitidis (meningokocker)
Meningokocker är en bakterie som kan orsaka meningit och sepsis. Symptomen inkluderar hög feber, nackstelhet och huvudvärk. Sjukdomen sprids från person till person genom nära kontakt, såsom kyssar eller hostningar.

10. Borrelia burgdorferi (borrelia)
Borrelia är en bakterie som orsakar borreliainfektion. Bakterien överförs från djur till människa genom fästingbett. Symptomen inkluderar hudutslag, feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Om den inte behandlas kan infektionen leda till allvarliga neurologiska problem och hjärtproblem.

Slutsats
De här bakterierna är några av de farligaste som finns i världen. Det är viktigt att ta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittad av dem. Detta inkluderar att tvätta händerna regelbundet, hantera livsmedel på ett säkert sätt, undvika att dela personliga föremål och undvika nära kontakt med personer som är sjuka. Om du misstänker att du har blivit smittad av någon av dessa bakterier, kontakta genast din läkare för rådgivning och behandling.