Sömnstörningar

Sömnstörningar
Sömnstörningar innefattar alla problem med sömnen.
Ubaldo Gandolfi, En sovande legionär.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F51.0, G47.0
ICD-9307.42, 307.41, 327.0, 780.51, 780.52
DiseasesDB26877
eMedicinemed/2698 
MeSHsvensk engelsk

Sömnstörningar (Sleep Wake Disorders) är problem relaterade till sömnen, till exempel sömnlöshet, sömnapné (sömnrelaterade andningsproblem), mardrömmar och hypersomni (onormalt stort sömnbehov). Sömnstörningar kan ha organiska eller psykiska orsaker.

Organiska sömnstörningar

Sömnstörningar innefattar alla problem som är relaterade till sömnen, däribland problem att somna, problem att vakna under sömnen, hypersomni, förskjutningar i dygnsrytmen, sömnapné, narkolepsi, kataplexi och Kleine-Levins syndrom. Sådana sömnproblem kan bero på förändringar i nervsystemet, endokrina rubbningar, biverkning av läkemedel med mera.

Psykiska sömnstörningar

Psykiskt betingade sömnstörningar innefattar problem som beror på det psykiska tillståndet, däribland icke-organisk sömnlöshet, icke-organisk hypersomni, icke-organisk störning av dygnsrytmen, somnambulism (sömngång) och mardrömmar. Sömnstörningar är vanliga symtom vid psykisk ohälsa. Vanligast är det vid affektiva störningar (inklusive depressioner), vid posttraumatisk stress (i synnerhet hos kvinnor efter sexuella övergrepp) och ångeststörningar (till exempel generaliserat ångestsyndrom).

Sömnproblem

Nästan var fjärde kvinna och var femte man upplever sömnproblem varje vecka på grund av sitt arbete. Problemet är vanligast bland gymnasielärare, där 47 procent av kvinnorna och 30 procent av männen har sömnsvårigheter varje vecka. Se mer under "Sömnlöshet".

Arbetsmiljöns betydelse

Rum för sömnstudier, Norra Älvsborgs länssjukhus, Trollhättan

En systematisk översikt från SBU som undersökt arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar visar att det finns faktorer i arbetsmiljön som har ett samband med sömnstörningar. Den forskning som studerar samband mellan arbetsmiljö och sömnstörning är främst inriktad på betydelsen av organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet. Det finns vetenskapligt underlag för att följande gäller på gruppnivå:

Studierna presenterar sällan resultaten från ett könsperspektiv, trots att både kvinnor och män ofta ingår i de grupper som undersöks. Det kan därför finnas skillnader mellan könen i olika faktorers betydelse för sömnen som ännu inte påvisats.

På flera områden saknas relevant forskning som motsvarar de kriterier vi har valt för att kunna dra säkra slutsatser. Ibland saknas forskning helt, i andra fall har studierna metodologiska begränsningar och i ytterligare andra fall har studierna lagts upp på ett sätt som inte ger information om förändringar över tid.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ MeSH Tree Location(s) for Sleep Wake Disorders
  2. ^ Sleep and psychiatric disorders: a meta-analysis
  3. ^ Sleep disorder, depression and suicidality in female sexual assault survivors
  4. ^ Sleep disturbance in generalized anxiety disorder and its treatment
  5. ^ Arbetsbelastningen ökar
  6. ^ ”SBU-rapport: Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar”. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/arbetsmiljons-betydelse-for-somnstorningar/. Läst 5 december 2016. 

Källor

Externa länkar