Sr

Wiktionary har en ordboksartikel om sr.
Ordbok

Sr, SR eller sr kan syfta på

Sr

sr

Sr.

SR