Naturkatastrof

Naturkatastrof är en händelse orsakad av naturkrafter som har stora negativa konsekvenser för den omgivande miljön och de organismer som lever där. Exempel på naturkatastrofer är vulkanutbrott, jordbävningar, långvarig torka, orkaner och översvämningar.

Typer av naturkatastrofer

LavinMt. Timpanogos, Utah

Landrörelser

Laviner

Laviner är skred av snö nedför en bergssida.

Jordbävning

Kan också kallas för jordskalv

En by på Sumatra som totalförstörts av den tsunami som efterföljde jordbävningen i Indiska oceanen 2004.

En jordbävning är skakningar eller vibrationer i jordskorpan. Dessa vibrationer utlöses på grund av spänningar i jordskorpan. Den punkt där vibrationerna härstammar ifrån kallas fokus och punkten direkt ovanför fokus kallas epicentrum. Jordbävningar kan variera mycket i mängden energi som frigörs, och därför beskrivs de i en logaritmisk skala, Richterskalan. Jordbävningar i sig skadar sällan människor eller djur, utan det är bieffekter såsom kollapsande byggnader, bränder och tsunamis som är farliga.

Några av de mer betydande jordbävningarna på senare år är:

Ett skred i Japan 2005 med lite grövre massa. Jord-, ler- och slamskred

Jordskred och lerskred inträffar ofta i geotekniskt svaga områden såsom erosionsutsatta strandbankar, eller slänter, vanligen i kombination med intensivt regnande eller belastning av jorden. Slamskred utlöses av vulkaner. Göta älv-dalen är särskilt skredutsatt där Tuveraset 1977 är ett av de allvarligaste med 9 dödade.

Vulkanutbrott Pu'u 'Ō'ō, en del av KilaueavulkanenHawaii

Vattenkatastrofer

Översvämningar Floden Limpopo, i södra Moçambique, vid översvämningen 2000

En översvämning inträffar när flödet i en flod är större än vad flodfåran klarar att transportera. Höga flöden kan bero på intensivt regnfall uppströms, isavsmältning eller kollapsade dammbyggnader.

Några betydande översvämningar är:

Tropisk cykloner kan resultera i stora översvämningar, något som inträffat:

Tsunamin som orsakades av Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 slår in över Ao Nang, Thailand. Tsunamier Animering av Tsunami i Indiska oceanen 2004

Tsunamier är jättelika svallvågor som kan orsakas av jordbävningar på havets botten, som den i Ao Nang, Thailand eller av jordskred som den som inträffade vid Lituya Bay, Alaska 1953.

Stormar och väder

Orkanen Katrina Snöstormar

Snöstormar inträffar när snö faller samtidigt som det blåser.

Cykloner

Cyclon, tropisk cyclon, orkan och tyfon är olika namn på samma fenomen: en cyklonisk storm som bildas över havet. Den orkan som skördat mest liv var Cyklonen Bhola 1970.

Torka

Välkända torkperioder i historien är:

Värmeböljor

En av Europas värsta naturkatastrofer i modern tid var Värmeböljan 2003.

Tromber En tornado (tromb)

Tromber är kraftiga virvelvindar som bildar en nästan lodrätt stigande luftvirvel med en diameter på 100 meter upp till 1 kilometer för kraftiga tornador. Tromberna uppstår vid kraftiga åskväder, det är vanligt att en horisontell molnrulle bildas på åskvädrets bylinje, denna kan sedan vrida sig vertikalt och nå marken som en tromb. Karaktäristiskt för en tromb är då den molnslang eller rep som bildas mellan moln och mark i trombens inre del.

Eld

En skogsbrand i USA.

Skogsbränder är okontrollerad eld i naturen. Vanliga orsaker för skogsbrand är blixtnedslag och torka, men de kan också bero på människor som avsiktligt eller oavsiktligt tänder eldar som sprider sig.

Hälsa och sjukdomar

Epidemier H5N1 viruset, som orsakar Fågelinfluensa

En epidemi är ett utbrott av en smittsam sjukdom som sprider sig snabbt bland människor. Om epidemin sprider sig globalt kallas den pandemi, i historien förekommer många epidemier, till exempel digerdöden

Betydande pandemier de senaste hundra åren:

Svält

I modern tid har svält slagit hårdast mot subsahariska Afrika, även om fler människor dog av svältkatastroferna i Asien i början på 1900-talet.

Större händelser

1500-talet

1556: Jordbävningen i Shaanxi, Kina

1700-talet

1755: Jordbävningen i Lissabon 1755, Portugal 1796: Översvämning i Ragunda Gedungsen, Sverige

1800-talet

1872: Stormfloden i Skandinavien 1883: Krakataus utbrott i Sundasundet

1900-talet

1902: Julorkanen i södra Sverige 1904: Oslofjordskalvet i Norge och Sverige 1906: Jordbävningen i San Francisco, USA 1908: Tunguska-händelsen i Sibirien 1923: Stora Kanto-jordbävningen i Japan 1960: Jordbävningen i Chile 1964: Långfredagsskalvet i Alaska, USA 1967: Orkanen Lena över Sverige 1976: Jordbävningen i Tangshan, Kina 1977: Tuveraset i Göteborg, Sverige 1980: Jordbävningen i Irpinia, Italien

2000-talet

2004: Jordbävningen som orsakade Tsunamikatastrofen 2005: Orkanen Gudrun över norra Europa, Jordbävningen utanför Sumatra, Orkanen Katrina över Amerika, Jordbävningen i Kashmir 2006: Naturkatastrofen i Sidoarjo, Java, Jordbävningen utanför Java maj 2006, Jordbävningen utanför Java juli 2006 2007: Orkanen Per över Sverige 2008: Cyklonen i Burma, Jordbävningen i Kina 2009: Skogsbränderna i Australien 2009 2010: Jordbävningen i Haiti 2010, Jordbävningen utanför Chile 2010, Vulkanutbrottet på Island 2011: Jordbävningen vid Tōhoku 2011

Referenser

  1. ^ Oehler, Richard L. ”Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”. http://www.emedicine.com/med/topic3662.htm. Läst 11 maj 2008. 

Se även

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.