Nattskärra

Nattskärra
Status i världen: Livskraftig (lc)
Systematik
DomänEukaryoter
Eukaryota
RikeDjur
Animalia
StamRyggsträngsdjur
Chordata
UnderstamRyggradsdjur
Vertebrata
KlassFåglar
Aves
OrdningNattskärrfåglar
Caprimulgiformes
FamiljNattskärror
Caprimulgidae
SläkteCaprimulgus
ArtNattskärra
C. europaeus
Vetenskapligt namn
§ Caprimulgus europaeus
AuktorLinné, 1758
Utbredning
Gul:häckningsplatser
Blå:vinterlokaler
Blå stjärnor:möjliga övervintringslokaler

Nattskärra (Caprimulgus europaeus) är en nattaktiv fågelart som häckar i Eurasien och nordvästra Afrika.

Utseende

Nattskärran är välkamouflerad. Dess fjäderdräkt är vattrad i grått, svart och rostgult med längsgående svarta fläckar. Hos hanen har de tre främsta handpennorna en stor vit fläck på mitten, och de två yttersta stjärtpennorna på varje sida har vit spets. Hos honan, som för övrigt utmärks genom något dunklare färger, är dessa partier rostgula istället för vita. Den mäter 26–29 centimeter i längd och har ett vingspann på 57–64 centimeter. Hane och hona är lika stora. Nattskärran har ett stort, platt huvud med en mycket kort men bred näbb som omges av borst som sitter fast vid näbbroten. De korta fötterna med starkt förlängd mittå ses sällan när fågeln observeras i fält. I flykten verkar den betydligt större och falkliknande.

Nattskärra i flykten. Hona.

Läte

Nattskärran uppmärksammas främst genom sin sång som oftast framförs nattetid från en upphöjd plats. Den kan närmast jämföras med ljudet av en motorcykel som kör förbi på långt avstånd. Denna sång framförs i timtal nästan utan paus i skymningen och på natten. Detta "surrande", som varierar i tonhöjd och ljudstyrka, växlar vid större upprördhet från kvåårååårrrårrr... till erreeerreerrreerrreeerr... När det plötsligt avstannar kan man ibland förnimma mycket höga, utdragna diiieyyh-inslag och flerfaldiga, ganska högljudda vingslag. Även näbbklappranden kan höras särskilt när den jagar insekter.

I följande ljudexempel kan man tydligt märka variationer i intensitet som orsakas av att fågeln byter läge:
Sång av nattskärra: virtual-bird.com (mp3)

Utbredning och systematik

Nattskärran är en utpräglad flyttfågel som häckar i palearktis i ett område som sträcker sig från nordvästra Afrika över stora delar av Europa, så långt norrut som mellersta Storbritannien, Norrlandskusten i Sverige och mellersta Finland och österut genom södra Ryssland, Mongoliet och de nordliga delarna av mellersta Kina. Den saknas som häckfågel i stora delar av Kazakstan men häckar söder om landet, så långt söderut som sydvästra Iran. Den övervintrar främst i södra Afrika i Zambia, Malawi, Namibia, Zimbabwe och Sydafrika men även i Gambia.

Underarter

Nattskärran delas upp i sex underarter med följande utbredning:

Den mytiska tarimnattskärran (Caprimulgus centralasiaticus) behandlades fram tills nyligen som en egen art, men anses numera vara en nattskärra. Den var bara känd från ett enda exemplar, en yngre hona insamlad i södra kanten av Taklamakanöknen 1929. Den har nu analyserats genetiskt och morfologiskt, varvid den hamnar i en klad med plumipes. Möjligen kan den utgöra en hybrid mellan en hona plumipes och en hane av en annan underart.

Förekomst i Sverige

Nattskärra häckar i Sverige ojämnt i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland norrut till Hälsingland.

Ekologi

Nattskärran orienterar med synen och är, både under häckningstiden och på vintern, uteslutande skymnings- och nattaktiv. Den tillbringar dagen på marken, ofta med indraget huvud. När den flyger upp mot ett träd landar den direkt på stammen och inte som andra fåglar på en gren.

Nattskärran lever mest i öppna miljöer eller gles skog. I Europa förekommer den på öppna hedar och i buskmarker, men i dess norra utbredning mest i gles tallskog och på hyggen. Den häckar på upp till 5 000 meter över havet.

Föda

Nattskärrans föda består av flyginsekter, av vilka den föredrar större och mjukhudiga arter av skalbaggar och nattfjärilar.

Häckning

Nattskärran bildar par under häckningssäsongen. Oftast häckar arten endast en gång om året, men en andra häckning kan förekomma. Den lägger två ägg, tidigast i slutet av maj och början av juni, som är gråmarmorerade. nattskärrebo. De är 27–36 mm långa och 20–24 mm breda. Nattskärran bygger inget bo, utan äggen läggs på vegetationslös torr mark och ruvas i 17–21 dagar, nästan uteslutande av honan. Ungarna matas av båda föräldrarna tills de är flygga efter mindre än 20 dagar. Juvenilerna lämnar oftast, utan särskild övningsflygning, uppväxtområdet genast efter att de blivit självständiga.

Ägg från nattskärra

Nattskärran och människan

Status och hot

Nattskärrans utbredningsområde är mycket stort och trots att den har minskat i antal bedöms den globala populationen inte som hotad och IUCN kategoriserar den som livskraftig (LC). Populationen i Europa har dock minskat kraftigt under senare delen av 1900-talet. Nattskärran tycks ha missgynnats av förändringar i jord- och skogsbruket som lett till tätare skog utan inslag av åkerbruk och betesmark och större andel gran på bekostnad av tall och lövträd. Det är också relativt vanligt att nattskärror som sitter på vägar blir överkörda av bilar.

Status i Sverige

I Sverige har nattskärran tidigare varit rödlistad. 2005 kategoriserades den som sårbar och 2010 som nära hotad i Artdatabankens rödlista. 2015 ansågs hotläget vara ännu bättre, varför den omkategoriserades som livskraftig och finns därmed ej längre med på rödlistan. Beståndet i Sverige uppskattas till mellan 12 000 och 18 000 könsmogna individer. Den ökar i antal.

Folktro

Nattskärran tilldrar sig uppmärksamhet genom sin närgångenhet och sitt orädda uppträdande samt genom sitt nattliga levnadssätt och den tysta spöklika flykten. Den har sedan äldre tider varit föremål för många vidskepliga föreställningar. Enligt en gammal föreställning, som är utbredd hos befolkningen i södra och mellersta Europa, skulle nattskärran suga mjölk av getter och andra kreatur som går på bete. Föreställningen kan möjligen komma av att nattskärror utnyttjar den rika förekomsten av insekter i närheten av boskapen.

Namn

Att nattskärran spelar en stor roll i folks medvetande bevisas även av dess många namn. Det finns ett hundratal dialektala namn på nattskärra som blakka, hörknarr, kvällknarr, nattblacka, nattblarra, nattskräv(l)a, nattskäddra, spinnrock och spånkäring. Alla dessa namn anser man härstammar från nattskärrans besynnerliga nattliga läten. I Töftedals socken i Dalsland kallades den förr för qvällskena medan detta dialektala namn i norra Bohuslän istället användes för fladdermöss.Fårö ska den ha kallats nattnorpa.

Ändelsen skärra brukar härledas till dess läte, men kan även vara kopplat till det äldre svenska namnet på skata, nämligen skjora, skjura eller skäre, vilket i sin tur kan vara kopplat till nattskärrans lite skat-liknande utseende med sin långa stjärt, då den flyger om natten.

Föreställningen att nattskärror suger mjölk från kreatur har också gett dem olika namn som det tyska namnet ziegenmelker, det danska "gede-malker" och det latinska namnet caprimulgus. Dessa tre namn betyder alla "getmjölkare". Något motsvarande svenskt folknamn tycks inte finnas.

Referenser

Noter

 1. ^ BirdLife International 2012 Caprimulgus europaeus Från: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1 www.iucnredlist.org. Läst 6 januari 2014.
 2. ^ Lars Larsson (2001) Birds of the World, CD-rom
 3. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2017) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2017 http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download, läst 2017-08-11
 4. ^ Kirwan, G.M. och Schweizer, M. 2020. Resolving the mystery of Vaurie's Nightjar and problems posed by single-speciemen species. Dutch Birding 42: 355–360.
 5. ^ Schweizer, M., Etzbauer, C., Shirihai, H., Töpfer, T. och Kirwan, G.M. 2020. A molecular analysis of the mysterious Vaurie’s Nightjar Caprimulgus centralasicus yields fresh insight into its taxonomic status. J. Ornithol. 161: 635–650.
 6. ^ Artfakta om nattskärra, ArtDatabanken.
 7. ^ Artdatabankens rödlista 2010 Arkiverad 7 november 2017 hämtat från the Wayback Machine.  PDF Sid.114
 8. ^ ”Artdatabankens rödlista 2015”. Arkiverad från originalet den 23 april 2016. https://web.archive.org/web/20160423163700/http://www.artdatabanken.se/media/2226/rodlistan_2015.pdf. Läst 23 juli 2019. 
 9. ^ Svenska Akademiens ordbok: natt-skärra
 10. ^ Nordisk familjebok
 11. ^ C. A. Hansson (1889) Zoologiska anteckningar från norra Bohuslän, ur: Översigt af Kongl. Vetenskapas-Akademiens Förhandlingar, nr.5, Stockholm, sid:307
 12. ^ Hasselgren, Henrik Constantin (1909). Gotlands fåglar: deras förekomst och drag ur deras biologi. 2., öfversedda och tillökade uppl. Uppsala: Almqvist & Wiksell, sid:52
 13. ^ Skjura, skjora i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (första upplagan, 1922)

Källor

Externa länkar