Fair use

Fair use (ungefär "skäligt bruk"), vanligen översatt till rättvis användning, är ett samlingsbegrepp inom den amerikanska lagstiftningen och rättsfall som berör begränsningar och undantag i upphovsrätten. Om användningen av något som är upphovsrättsskyddat kan anses vara "fair use" så kan rättighetsinnehavaren inte styra eller begränsa denna användning. Begreppet fair use är unikt för amerikansk immaterialrätt, men liknande principer finns även i andra länder som baserar sig på det angloamerikanska rättssystemet (common law). Till exempel så är citaträtten och återgivningsrätten två inskränkningar av upphovsrätten som existerar i Sverige.

Principen bakom fair use skapades i domstolar, och det dröjde till 1976 innan denna princip slogs fast i lagstiftningen.

Not withstanding the provisions of section 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship or research, is not an infringement of copyright.
– framgåendes i 1976 års upphovsrättslag, (Copyright Act of 1976(en)).

Beskrivning

Fair use tillåter bland annat följande utan tillstånd från rättighetsinnehavaren:

Med fair use försöker man balansera å ena sidan rättsinnehavarens intresse att få ekonomisk ersättning med det samhälleliga intresset att ett verk kan spridas och användas under vissa förutsättningar utan att behöva betala.

För att avgöra om användning av ett skyddat verk kan användas baserat på fair use skall man ta hänsyn till:

Fair use i praktiken

Lagen och olika rättsfall har gjort att det ofta kan vara lätt att avgöra om en viss användning är att betrakta som fair use. Det är möjligt att citera ur ett verk för att kritisera eller kommentera det, en lärare kan använda en dikt i undervisningen för att beskriva en diktares teknik, en litteraturkritiker i en tidning kan återge ett stycke av en författares verk även om tidningen publiceras i vinstsyfte.

Fair use och varumärken

Ett varumärke som är skyddat kan användas även av andra för att referera till varumärkets produkter eller företaget självt, till exempel när man berättar om företaget och dess produkter. En förutsättning är att användningen inte vilseför konsumenterna och att man inte använder mer av varumärket än vad som är strikt nödvändigt.

Vanliga missuppfattningar

Motsvarigheter i andra länders lagstiftning

I svensk och finländsk lagstiftning är de närmaste motsvarigheterna till fair use citaträtten och återgivningsrätten. Det finns också andra lagrum på basen av vilka man får göra kopior av verk utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Den specifika innebörden av fair use eller de motsvarande rättigheterna varierar starkt från land till land.

Källor

  1. ^ Malmqvist, Mattias (7 oktober 2020). ”Nu ska mjukvaruvärldens mest seglivade strid avgöras”. Computer Sweden. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.740680/google-oracle-domstol. Läst 7 oktober 2020. 
  2. ^ ”FUP (Fair Use Policy): Policy för rättvis användning”. https://www.abbreviationfinder.org/sv/acronyms/fup_fair-use-policy.html. Läst 4 juli 2022. 
  3. ^ ”Policy om tjänstgränser och rättvis användning”. https://docs.microsoft.com/sv-se/dynamics365/marketing/fair-use-policy. Läst 4 juli 2022. 
  4. ^ ”Policy för rättvis användning”. https://www.skype.com/sv/legal/fair-usage/. Läst 4 juli 2022. 
  5. ^ Bernitz, Liv (12 september 2000). ”Tryckfrihetsförordningen och upphovsrättslagen i kollision | SvJT”. svjt.se. sid. 346. https://svjt.se/svjt/2000/346. Läst 7 oktober 2020. 
  6. ^ Bernitz, Liv (12 september 2000). ”Tryckfrihetsförordningen och upphovsrättslagen i kollision | SvJT”. svjt.se. sid. 347. https://svjt.se/svjt/2000/346. Läst 7 oktober 2020. 
  7. ^ Se till exempel finska upphovsrättslagen, kapitel 2 ”Inskränkningar i upphovsrätten samt bestämmelser om avtalslicens”.

Se även