Eurovision Song Contest 2016

Eurovision Song Contest 2016
Come Together
Jamala, vinnare av Eurovision Song Contest 2016.
Datum
Semifinal 110 maj 2016
Semifinal 212 maj 2016
Final14 maj 2016
Arrangemang
PlatsSverige Stockholm, Sverige
ArenaGloben
TV-bolagSveriges Television
ProgramledarePetra Mede och Måns Zelmerlöw
Svenska kommentatorerLotta Bromé
Bidrag
VinnareUkraina Ukraina
1944 framförd av Jamala
Röstningssystem
Resultaten i semifinalerna och finalen avgörs genom 50% juryröstning och 50% tittarröstning i tävlingsländerna, där jurygrupperna och tittarna i respektive land delar vardera ut 1–8, 10 och 12 poäng till favoritbidragen.
Antal bidrag42 länder: 26 i finalen (6 direktkvalificerade, 10 från varje semifinal), 18 länder tävlade i respektive semifinal.
Återvändande Bosnien och Hercegovina
 Bulgarien
 Kroatien
 Ukraina
Tillbakadragande Portugal
 Rumänien
Pausunderhållning
Öppningsakt
Semifinal 1: Måns Zelmerlöw framförde sin vinnarlåt från ESC 2015, "Heroes", med barn från dansskolor runt om i Sverige.
Semifinal 2: The Story of Eurovision
Final: De deltagande artisterna presenteras och kommer in på scen till musik av svenska dj:s.
Mellanakt
Semifinal 1: "The Grey People" - Ett dansnummer om människor på flykt.
Semifinal 2: "Man vs. Machine"
Final: Justin Timberlake,
Sarah Dawn Finer.
Måns och Petra lär ut hur man gör ett Eurovisionsvinnande bidrag, och framför sedan låten Love Love Peace Peace.
Måns framför sin nya låt Fire in the rain och förra årets vinnarlåt, Heroes.
Alla: "Swedishness" - Kända komiker driver med Eurovisionsgalna svenskar.
Eurovision Song Contest
◄ 2015Eurovision Song Contest 20162017 ►

Eurovision Song Contest 2016 var den 61:a upplagan av musiktävlingen Eurovision Song Contest, som ägde rum den 10, 12 och 14 maj 2016 i Stockholm i Sverige. Detta efter att låten Heroes, framförd av Måns Zelmerlöw, vunnit föregående års tävling.

42 länder deltog, vilket var den näst högsta noterade deltagarssiffran genom tiderna. Bland dessa återfanns Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien och Ukraina, som alla återvände till tävlingen efter mellan ett och tre års frånvaro. Alla länder som deltog i 2015 års tävling, utom Portugal, bekräftade inför tävlingen sin avsikt att delta även denna gång. Ytterligare ett land skulle ha medverkat, nämligen Rumänien. Dock tvingade EBU bort Rumänien från årets tävling och detta till följd av att det rumänska nationella TV-bolaget TVR hade obetalda skulder på cirka 10 miljoner euro till EBU. Då TVR inte hade betalat denna skuld innan tidsfristen gick ut den 21 april 2016 blev konsekvensen att EBU stängde av TVR från tävlingen samt en rad andra EBU-event.

För nionde året i rad bestod tävlingen av två semifinaler och en final. De tio länder som i vardera semifinal fick högst totalpoäng gick vidare till finalen. Detta skedde genom att varje röstningsberättigat lands jury- och tittarresultat adderades samman. Även i finalen delade varje lands jurygrupp respektive tittare ut var sin 12-poängare, 10-poängare et cetera nedåt från 8–1 poäng. Varje lands poängpresentatör delade ut juryns poäng och därefter adderades tittarnas poäng ut som klumpsummor till respektive bidrag. Totalt blev det 26 finalister, där The Big Five-länderna Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland och värdlandet Sverige från början var direktkvalificerade. För fjärde året i rad var det producenterna för tävlingen som bestämde startordningen i semifinalerna och i finalen, även om lottning avgjorde semifinalernas/finalens halvindelning samt även värdlandets startnummer i finalen. En stor nyhet blev dock att EBU gjorde en förändring i andelen utdelade poäng; från det här året infördes regeln att jurygrupperna och tv-tittarna i varje tävlande land får var sin egen poängtavla att dela ut. Detta gjorde att andelen utdelade totalpoäng dubblerades jämfört med tidigare år.

Sveriges Television, som stod som ansvarigt TV-bolag det här året, utsåg Martin Österdahl och Johan Bernhagen till exekutiva producenter för tävlingen. Dessa två hade även ungefär samma arbetsroller vid Eurovision Song Contest 2013.

Inga tävlingsbidrag fick ha varit publicerade offentligt före den 1 september 2015 och senast den 14 mars 2016 skulle tävlingsländerna ha valt artist och bidrag.

Tävlingsupplägg

  Länder som tävlade i finalen.  Länder som inte kvalificerade sig från semifinalerna.  Länder som har tävlat förut men inte 2016.  Länder som aldrig har tävlat i ESC.

Direkt efter att Sverige hade tagit hem segern av 2015 års tävling påbörjade det ansvariga TV-bolaget Sveriges Television arbetet med att förbereda 2016 års tävling. Den 24 maj 2015 gick Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne ut i en intervju och sade att budgeten ännu inte var bestämd, men att man skulle jobba med ekonomin långsiktigt och att planeringen för evenemanget skulle påbörjas omgående. Dagen därpå meddelade Sveriges Television att arbetet med att sätta ihop det ansvariga sändningsteamet samt att börja ta in anbud från svenska städer att bli värdstad var igång.

Redan innan finalen av 2015 års tävling var avklarad gick EBU ut med information om det här årets tävling, däribland de preliminära tävlingsdatumen samt att tävlingsformen skulle fortfarande bestå av två semifinaler och en final. De preliminära datumen sattes till den 10, 12 och 14 maj 2016, vilka SVT under sommaren 2015 kunde bekräfta som riktiga datum. Den 18 juni 2015 hölls ett första formellt möte mellan Sveriges Television och EBU:s referensgrupp, där de huvudsakliga detaljerna kring tävlingen diskuterades.

Den 8 juli presenterades värdstaden och dessutom framkom det att Martin Österdahl skulle bli programmets exekutiva producent. Han innehade samma tjänst som vid Eurovision Song Contest 2013. Den 4 september samma år meddelades hela arbetsledningen för tävlingen där nu framkom att Martin Österdahl skulle få dela denna tjänst med Johan Bernhagen. Österdahl blev ytterst ansvarig för projektet medan Bernhagen ledde projektets dagliga verksamhet. Övriga ansvariga blev Tobias Åberg (Head of Production), Christer Björkman (Contest Producer), Sven Stojanovic (Show Producer), Lotta Loosme (Head of Communications), Sofi Franzén (Head of Event, City and Partners) samt Josephine Görander (Executive Assistant and Office Manager).

Röstningssystem

Inför årets tävling meddelade EBU att en ändring hade gjorts i programmets röstningssystem. Sedan finalen år 2009 har EBU använt modellen med att varje land har 50% juryröstning och 50% tittarröstning vars resultat sedan kombineras för att få ut ett tredje resultat som landet använder som slutresultat. Till det här året slopades kombineringsdelen och varje lands jurygrupp respektive tittare fick istället vardera dela ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12 poäng. Detta innebar att dubbelt så mycket poäng delades ut till bidragen i semifinalerna och finalen. I finalen kom det exempelvis att delas ut 84 stycken 12-poängare i finalen. Maxpoängen för ett finalbidrag ökade också från 504 till 1 008 poäng.

Fortfarande blev det de 10 länderna som fått högst totalpoäng i respektive semifinal som gick vidare till finalen, och likt tidigare år kom resultatet av de enskilda landsplaceringarna i semifinalerna vara hemliga fram till dess att finalen avgjordes. I finalen redovisades först jurygruppernas poäng av varje lands poängpresentatör (med skillnaden att poängpresentatören enbart sade vilket bidrag som fått 12 poäng; övriga poäng åkte ut direkt på resultattavlan) och sedan delades tittarnas poäng ut i klumpsummor av programledarna. Bidragen på plats 11–26:s poäng delades dock ut manuellt av en dator; därefter läste programledarna upp resten av bidragen som hade hamnat på topp 10.

Jurygruppernas sammansättning

För att säkerställa validerat resultat ställde EBU vissa krav på jurygrupperna i tävlingen. Grundkriterierna var att ett lands jurygrupp skulle bestå av fem personer inklusive en ordförande (en extramedlem skulle utses ifall att någon av de ordinarie fem fick förhinder), som alla arbetar i eller med musikbranschen i det land de representerade (alla i juryn skulle vara medborgare i landet de röstade åt). Det skulle även finnas en spridning gällande ålder, kön och bakgrund, och hade man suttit med i juryn åren 2014 och/eller 2015 fick man inte vara med i juryn 2016. Ingen jurymedlem fick vara anställd vid det TV-bolag som gjorde utsändningen och fick ej heller vara involverade i något lands artist, låt eller framträdande. Dessutom fanns kravet att alla jurymedlemmar skulle rösta individuellt.

Varje jurygrupp övervakades av en notarius publicus samt så hade EBU möjligheten skicka egna kontrollanter som övervakade juryns röstningsprocess. Om juryn bröt mot reglerna så hade EBU möjlighet att diskvalificera juryns resultat. I sådana fall skulle ett validerat slumpresultat använts baserat på hur ett antal andra länder hade röstat.

Namnen på alla jurymedlemmar offentliggjordes den 29 april 2016.

Under pågående semifinal diskvalificerade rysk TV en av sina jurymedlemmar då denne gjort en utsändning genom mobilapplikationen Periscope. Detta var dock enligt EBU:s regelverk inte förbjudet. Men sedan det framkommit delar av jurymedlemmens resultat samt egna åsikter under sändningen, vilket gjorde att jurymedlemmen bröt mot tystnadspliktskrav gentemot EBU. Inför finalen fick det ryska TV-bolaget chansen att välja ut en ny medlem till juryn.

Förändringar

I en intervju med tidningen Dagens Nyheter den 9 september 2015 meddelade exekutiva producenten Martin Österdahl att fokus skulle komma att ligga på att ta upp mänskliga rättigheter och att överbrygga kulturella skillnader i Europa. Dock skulle detta ämne inte ses som något politiskt, även om det låg i betraktarens öga att avgöra den saken. Utöver detta meddelade även Österdahl att Sveriges Television hade önskemål att försöka få EBU att flytta sändningstiden för programmen en timme bakåt, alltså från klockan 21.00 CET till 20.00 CET. Anledningen till detta sades vara att sändningarna startar betydligt senare i många länder i östra Europa (beroende på tidsskillnaderna) och att den sena sändningsstarten drabbar framförallt många barn som vill se programmet. Dock kom EBU ej att hörsamma sändningstidsidén.

Den 14 december 2015, i samband med att programledarna presenterades, uttalade sig Österdahl till tidningen Aftonbladet att SVT ville genomföra ytterligare förändringar, som att förändra formatet på finalens omröstning, vilket också gick igenom (se Röstningssystem).

En större förändring som genomfördes var uppspelningen av de bidrag som var direktkvalificerade till finalen (Frankrikes, Italiens, Spaniens, Storbritanniens och Tysklands samt värdlandet Sveriges respektive bidrag). Sedan semifinalsystemet infördes år 2004 (och även två semifinaler 2008) har EBU i semifinalsändningarna valt att endast spela upp korta snuttar från respektive direktkvalificerat lands inskickade musikvideo. Det nya förslaget kom istället att innebära att de tre länderna som i respektive semifinal extraröstade fick framträda live med sin representant. Under respektive semifinals jurygenrep bandades dessa inslag och sedan spelades drygt 55 sekunder upp i TV-sändningen kvällen därpå. På det sättet fick de direktkvalificerade ungefärlig lika lång speltid som semifinalländerna, med skillnaden att de direktkvalificerade ej tävlade i semifinalerna.

Värdstad och arena

Det var värdbolaget Sveriges Television som under sommaren 2015 beslutade om vilken stad i Sverige som skulle bli värd för tävlingen 2016. Fram till mitten av juni 2015 fick intresserade städer på sig att komma med förslag varpå SVT gallrade ned förslagen till ett antal förslag innan det slutgiltiga beslutet fattades. Martin Österdahl var en av personerna bakom processen att välja värdstad (vid tidpunkten var han dock inte utsedd till exekutiv producent för hela tävlingen 2016).

De städer som hade möjlighet att lämna in förslag var de städer som kunde uppfylla de krav som Sveriges Television ställde:

Följande städer (med arenor) sade sig ha möjlighet att arrangera tävlingen (den fetmarkerade blev sedermera vald till värdstad (med tillhörande arenor)):

Stad Arena Kapacitet Notering
Linköping Saab Arena &&&&&&&&&&011500.&&&&&011 500 Värdarena för Melodifestivalens deltävlingar åren 2005, 2008, 2011 och 2014.
Malmö Malmö Arena &&&&&&&&&&015500.&&&&&015 500 Värdarena för Melodifestivalens deltävlingar 2009-2016. Även värdarena vid Eurovision Song Contest 2013. Staden drog sig ur värdstadskampen den 11 juni 2015 på grund av att arenan är uppbokad av andra evenemang under den aktuella perioden.
Göteborg Scandinavium &&&&&&&&&&014000.&&&&&014 000 Värdarena för Melodifestivalens deltävlingar 2003-2016. Var även värdarena vid Eurovision Song Contest 1985.
Sandviken och
Gävle
Göransson Arena &&&&&&&&&&010000.&&&&&010 000 Värdarena för Melodifestivalens andra deltävling 2010.
Stockholm
Friends Arena &&&&&&&&&&065000.&&&&&065 000 Värdarena för finalen av Melodifestivalen 2013-2016. Tackade från början nej till att arrangera på grund av ointresse, men valde att ändå kvarstå i budgivningen. När Stockholms stad dock lämnade in sin ansökan fanns inte Friends Arena med som ett alternativ, varför arenan inte längre sågs som ett alternativ.
Globen &&&&&&&&&&016000.&&&&&016 000 Värdarena för finalen av Melodifestivalen 1989 och 2002-2012. Var även värdarena för Eurovision Song Contest 2000. Enligt den ansökan som Stockholms stad skickade in var Globenområdets arenor tilltänkt för tävlingen. Blev slutligen vald till värdarena för tävlingen.
Annexet &&&&&&&&&&&04000.&&&&&04 000 Var delegationsområdet under tävlingen.
Hovet &&&&&&&&&&&08042.&&&&&08 042 Agerade presscenter under tävlingen.
Tele2 Arena &&&&&&&&&&045000.&&&&&045 000 Arenan tackade från början nej på grund av förhandskontrakt till fotbollsföreningarna Hammarby och Djurgården, men valde att ändå kvarstå i budgivningen. Under finalen användes arenan som en extra partyarena för de som ej fått biljetter till Globen.
Örnsköldsvik Fjällräven Center &&&&&&&&&&&09800.&&&&&09 800 Värdarena för Melodifestivalens deltävlingar åren 2007, 2010, och 2013.

Biljettförsäljning

Ett första biljettsläpp till genrepen och direktsändningarna, totalt nio föreställningar, genomfördes den 26 november. Vid detta tillfälle var det hårt tryck på biljettförsäljningen till finalens direktsändning den 14 maj, vilket gjorde att dessa biljetter sålde slut tämligen omgående. Ett andra biljettsläpp om 10 000 biljetter gjordes den 29 februari 2016. Detta biljettsläpp gjordes efter att produktionen nu visste om mer i detalj hur scenen kommer att stå i förhållande till publiken. Biljetter till den nya satsningen Eurovision The Party i Tele2 Arena började att säljas den 18 mars 2016. Ett tredje och sista biljettsläpp till genrepen och direktsändningarna gjordes den 8 april 2016.

Programledare

Exakt på dagen fem månader före finalen ägde rum (dvs. den 14 december 2015) höll Sveriges Television en presskonferens i Globen, där programledarna för årets tävling presenterades. Under presskonferensen meddelades det att Petra Mede och Måns Zelmerlöw skulle vara programledare. Mede återvände i samma roll som hon hade vid Eurovision Song Contest 2013, vilket var första gången på 42 år som en programledare återkom till Eurovision för andra gången.

Ekonomi

Den 9 september meddelade Sveriges Television att budgeten för tävlingen var beräknad till 125 miljoner svenska kronor, vilket var samma budget som även var satt till Sveriges senaste arrangemang år 2013. Denna budget är i storlek att jämföra med hela Utbildningsradions budget 2013. Att Sveriges Television valde att ha samma budgettak som 2013 var att övriga programutbud för 2016 inte skulle drabbas.

Den ekonomiska beräkningen var cirka 65 miljoner kronor mindre jämfört med 2015 års tävling, och kostnaderna för tävlingen delas lika mellan SVT och Stockholm stad. Inför tävlingen gick Stockholm stad ut och sade sig stå ansvariga för 95 miljoner kronor, där en stor del av budgeten gick åt till att rusta upp Globen inför tävlingen.

Större händelser kring Eurovisionen

Länder som först anmält sig och sedan tvekade men som ändå ställer upp

Bosnien och Hercegovina

Den 15 september meddelade det bosniska nationella TV-bolaget BHRT att Bosnien och Hercegovina hade anmält sig preliminärt till det här årets tävling, efter att inte ha deltagit sedan 2012 års tävling. Den 9 oktober meddelade dock BHRT att anmälan var tillbakadragen och detta efter den ekonomisk diskussion med EBU. BHRT fick då en förlängd betänketid av EBU till slutet av oktober för att hitta en fungerande ekonomisk modell, som att söka sponsorer.

Den 24 november 2015 bekräftade BHRT att Bosnien och Hercegovina återvänder till ESC 2016. Dagen därpå meddelades också vilken representant landet kommer att skicka till tävlingen.

Bulgarien

I januari 2015 gick den bulgariska nationella TV-bolaget BNT ut med information om att de skulle försöka få till ett samarbete med TV-bolaget BTV för att försöka finansiera ett deltagande i Eurovision 2016. Landet hade då innan varit frånvarande från två tävlingar på grund av ekonomiska svårigheter hos BNT. Den 15 september meddelade BNT att man hade gjort en preliminäranmälan, dock med möjligheten att fortfarande dra tillbaka sin anmälan om man så önskade. Enligt uppgifter kommer BNT att fatta det avgörande beslutet först efter att man gjort klart med sitt värdskap för Junior Eurovision Song Contest 2015, dvs. efter den 21 november. Innan något direkt besked hade lämnats av BNT gick Bulgariens delegationschef Joana Levieva-Sawyer ut med att det troligen skulle bli ett negativt beslut på grund av att det skulle bli alldeles för kostsamt för BNT att delta. Dock bekräftade EBU Bulgariens ESC-återkomst den 26 november 2015.

Kroatien

I samband med att Kroatien tackade nej till att delta i 2015 års ESC började det ryktas om att landet istället skulle komma att göra comeback till 2016 års tävling. Det kroatiska nationella TV-bolaget HRT uttalade sig dock i oktober 2015 om att det är troligt att landet inte gör någon comeback till 2016. Den 11 november samma år kom dock beskedet att HRT ännu inte fattat sitt beslut gällande en möjlig Eurovisionåterkomst för Kroatiens del. EBU bekräftade Kroatiens ESC-återkomst den 26 november 2015.

Montenegro

Den 16 september 2015 meddelade det montenegrinska nationella TV-bolaget RTCG att man tvekade inför ett deltagande i ESC 2016. Detta efter att landets jury blivit diskvalificerad i 2015 års final utan motivering. RTCG ville därför att EBU:s referensgrupp skulle återinföra juryrösternas resultat. Trots tvekan valde landet den 1 oktober samma år att anmäla sig, och dagen därpå presenterades också landets ESC-representant.

San Marino

Den 24 september 2015 meddelade San Marinos delegationschef Alessandro Capicchioni i en intervju med sajten ESCToday.com att San Marino har anmält sig preliminärt att delta i det här årets Eurovision Song Contest. Dock skulle TV-bolaget SMRTV:s verkställande direktör Carlo Romeo överväga ifall landet ska delta eller ej. EBU bekräftade den 26 november 2015 att San Marino kommer att medverka i tävlingen.

Australien får delta igen

Inför ESC 2015 valde EBU att låta Australien medverka som en engångsgest eftersom Eurovisionen firade 60 år det året. På förhand blev landet direktkvalificerat till finalen och fick dessutom rösta i bägge semifinalerna och i finalen. Från EBU:s håll sades det att Australiens enda möjlighet att få delta igen var genom att vinna och att få arrangera tävlingen ihop med ett europeiskt land. Under pågående Eurovisionsvecka sade dock Eurovisionens högste chef, Jon Ola Sand, att Australiens framtid i tävlingen ska diskuteras och att det eventuellt skulle finnas en möjlighet för landet att få en permanent plats i tävlingen. Landet blev exempelvis inbjudet av EBU att även medverka vid Junior Eurovision Song Contest 2015, utan att den tävlingen hade något jubileum (som 2015 års stora ESC hade).

Den 17 november meddelade dock EBU att Australien godkänts som deltagare även vid ESC 2016. Denna gång får landet kvala i någon av de två semifinalerna. Om Australien vinner tävlingen så måste man fortfarande arrangera tävlingen ihop med ett europeiskt land.

Israel tilldelas att tävla i andra semifinalen

Den 21 september meddelade EBU att man hade bifallit Israel att få tävla i den andra semifinalen som sänds den 12 maj. Detta efter ett önskemål från det israeliska nationella TV-bolaget IBA med anledning av att den israeliska självständighetsdagen infaller samma dag som första semifinalen äger rum.

Tyskland ändrar artistval

Den 19 november kom beskedet att Tyskland hade valt ut artisten Xavier Naidoo internt att representera landet vid detta års Eurovision Song Contest och att hans låt skulle väljas genom en nationell final i februari månad. Två dagar senare meddelade dock det nationella TV-bolaget NDR att man hade dragit tillbaka detta val efter kritik. Istället kom en ny antagning att hållas som istället hade 10 tävlande med var sitt bidrag.

Ukraina återvänder

Inför 2015 års Eurovision Song Contest meddelade det ukrainska nationella TV-bolaget NTU att landet ej skulle ställa upp med anledning av ekonomiska och politiska skäl. Efter att 2015 års Eurovision Song Contest hade avgjorts gick dock en talesperson för NTU ut med uppgiften att Ukraina möjligen skulle återvända till 2016 års tävling. Under sommaren var det flera olika hemsidor som bekräftade Ukrainas deltagande, men det var först den 16 september samma år som en officiell bekräftelse gjordes.

Rumänien stängs av

I september 2015 godkände Rumäniens parlament att Rumänien skulle få delta i ESC 2016, och således skickade nationella TV-bolaget TVR in en preliminär anmälan till EBU. EBU bekräftade den 26 november 2015 att Rumänien då skulle komma att medverka i tävlingen, men den 22 april 2016 blev istället TVR av med sitt medlemskap i EBU på grund av obetalda skulder på ca 10 miljoner euro till EBU. Förutom att TVR därmed ej längre äger rätten att delta i årets upplaga av Eurovision Song Contest så förloras även till exempel rättigheterna att sända de olympiska spelen i Rio 2016.

Kina visar intresse

Den kinesiska provinciella TV-kanalen Hunan Television bekräftade i maj 2015 sitt intresse av att delta i Eurovision Song Contest. EBU har på detta svarat att "vi är öppna och letar alltid efter nya element i varje Eurovision Song Contest". Några veckor senare kom dock uppgifter som snarare pekade mot att det inte skulle vara aktuellt att få med dem i tävlingen till 2016, och när EBU i november samma år meddelade deltagarlistan för 2016 fanns Kina inte med bland de bekräftade länderna. Däremot kommer Hunan Television att sända hela tävlingen i maj.

Förbjudna flaggor

Veckorna före tävlingen läckte det ut ett dokument som listade flaggor som inte var tillåtna i publikhavet under tävlingen:

De enda tillåtna flaggorna att vifta med var de tävlande ländernas fanor, länder som godkänts som stater av Förenta nationerna, Europeiska flaggan och Regnbågsflaggan. Beslutet fattades av EBU:s referensgrupp.

Artister som tillhörde nationella minoriteter, som Norges samiska Agnete, som ville kunna vifta med Samernas flagga och en av Storbritanniens deltagande artister som ville kunna vifta med Wales flagga var därför förbjudna att göra det. Efter kritik tog EBU tillbaka beslutet.

Kontroversen kring Armenien

Under den inledande omröstningen i första semifinalen den 10 maj, filmades den armeniska artisten Iveta Mukuchyan i greenroom med Nagorno-Karabachs flagga i handen. Situationen eskalerade under den följande presskonferensen, där en azerbajdzjansk journalist kritiserade både den armeniska delegationen och EBU för att låta flaggan synas under showen. Som svar på Aftonbladets fråga om händelsen, uppgav Mukuchyan: "Mina tankar är med mitt hemland. Jag vill ha fred överallt". Den azerbajdzjanska artisten Samra Rahimli kommenterade situationen med att "Eurovision är en sångtävling och det handlar om musik".

EBU och tävlingens Referensgrupp gjorde följande dag ett gemensamt uttalande där de fördömde Mukuchyans agerande. Referensgruppen förklarade att Television Armenien (AMPTV) brutit mot regeln om att "inga meddelanden som främjar någon organisation, institution, politisk sak eller andra ståndpunkter tillåts i programmet". Vidare påpekade referensgruppen att ett ytterligare brott mot tävlingsreglerna kan leda till diskvalificering från tävlingen eller framtida tävlingar. En talesman för det azerbajdzjanska utrikesministeriet, Hikmät Hacıyev, kallade Mukuchyans agerande "provocerande" och "oacceptabelt", och hävdade att "den armeniska sidan avsiktligt tar till sådana åtgärder för att uppmuntra och främja den olagliga formation som skapats i de ockuperade azerbajdzjanska territorierna".

Danmark angav felaktiga röstsiffror

Den danska juryns ordförande Hilda Heick angav fel röstsiffror vid finalens omröstning. Dock påverkade emellertid inte Danmarks juryordförandes misstag vem som vann ESC 2016. EBU har informerats om det inträffade av Danmarks Radios underhållningschef Jan Lundme. EBU har inte korrigerat dessa röster.

Länder som tackade nej

Länderna nedan avböjde medverkan i ESC 2016.

Återkommande artister

Land Artist Tidigare år Placering
(Vid tidigare tillfälle)
Placering 2016
Bosnien och Hercegovina Bosnien och
Hercegovina
Deen1 2004 9:e 11:a (semi)
 Bulgarien Poli Genova 2011 12:a (semi) 4:a
 Island Gréta Salóme 20122 20:e 14:e (semi)
 Litauen Donny Montell 2012 14:e 9:a
 Makedonien Kaliopi 1996 26:e (ej kvalificerad) 11:a (semi)
2012 13:e
 Malta Ira Losco 2002 2:a 12:a
 Montenegro Bojan Jovović3 20054 7:a 13:e (semi)

1 Tillsammans med Dalal feat. Ana Rucner & Jala.

2 År 2012 tävlade Gréta Salóme för Island i duett med Jonsi.

3Tävlade som del av gruppen Highway.

4Bojan Jovović tävlade för Serbien och Montenegro som en del av gruppen No Name i Eurovision Song Contest 2005.

Tävlande länder

Länder som vill delta i tävlingen hade först fram till den 15 september 2015 på sig att göra en preliminäranmälan till EBU. Därefter skedde en mellanperiod som avslutades den 10 oktober samma år, och under den perioden hade länder som anmält sitt intresse rätten att dra tillbaka anmälan utan att få ekonomiskt straff. Efter sista datum delar EBU ut böter till de länder som eventuellt hoppar av tävlingen. Dock om ett land fått förlängd betänketid görs undantag.

I början av november meddelade Eurovisionens chef, Jon Ola Sand, att minst 41 länder skulle delta, och den 26 november presenterades den officiella deltagarlistan som då innehöll rekordmånga 43 länder. Detta var den högsta noterade deltagarssiffran sedan år 2011 (dock hade även Eurovision Song Contest 2008 lika många deltagare), och samtidigt tre länder fler mot året innan. Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien och Ukraina, var de länder som detta år valde att återvända till tävlingen, medan alla länder som deltog i 2015 års tävling, utom Portugal, meddelade att de tänkte ställa upp även denna gång. Rumänien skulle ursprungligen ha deltagit men tvingades bort från tävlingen bara dagar innan den inleddes. Därför kom årets tävling istället att innehålla 42 länder.

Två viktiga punkter för de tävlande länderna är att tävlingsbidragen ej fick ha varit publicerade för allmänheten före den 1 september 2015 och senast den 14 mars 2016 skulle tävlingsländerna ha presenterat både artist och bidrag (även om fyra länder valde att skjuta på officiella presentationer till senare datum).

Semifinalerna

Alla länder som ville vara med och tävla det här året, utom The Big Five vilka är Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt värdlandet Sverige, var tvungna att kvala sig genom en av två semifinaler. Dessa semifinaler hölls den 10 respektive 12 maj 2016. Resultatet av semifinalerna avgjordes genom 50% telefon- och SMS-röster och 50% juryröster i varje land, där juryn respektive tittarna delade ut var sin 1–8, 10 och 12 poäng. De tio länder som i vardera semifinal fick högst totalpoäng efter adderingen kvalificerade sig till finalen.

Likt föregående år kom poängen från tittarna respektive jurygrupperna att göras om till rankinglistor. Under röstningen gavs en röstningsgrupps vinnare ranking 1, tvåan ranking 2 osv. till sista landet som fick sista ranking (sista ranking i semifinalerna var 17 för ett tävlingsland och 18 för ett extraröstande land). Första ranking gav sedan 12 poäng, andra ranking 10 poäng, tredje ranking 8 poäng osv. nedåt 7-1 poäng. Till skillnad från tidigare år kom både jurygrupperna och tittarna i respektive röstningsberättigat land att dela ut poäng enligt skalan 1–8, 10 och 12 poäng, vilket gjorde att det blev dubbelt så många poäng som delades ut. I respektive semifinal kom länderna att dela ut 2 436 poäng (58x21x2 poäng).

I första semifinalen var det endast de länder som tävlade i den semifinalen samt tre extraröstande direktkvalificerade länder som hade rätten att rösta. I den andra semifinalen byttes rollerna ut till de länder som ej fick rösta i första semifinalen. Först i finalen fick alla länder vara med och rösta i samma sändning.

Semifinallottningen

  Länder som tävlar i Semifinal 1  Länder som tävlar i Semifinal 2  Länder som tävlar i finalen och även får rösta i Semifinal 1  Länder som tävlar i finalen och även får rösta i Semifinal 2

Den 25 januari 2016 delade EBU upp de tävlande semifinalländerna i de två semifinalerna. Fördelningen gjordes genom lottning som arrangerades i Stadshuset i Stockholm under ledning av Alexandra Pascalidou och Jovan Radomir.

Vid tillfället för lottningen var fortfarande Rumänien med i tävlan, och då det var ojämnt antalet tävlande fördelade EBU att 18 länder skulle tävla i första semifinalen och 19 länder i andra semifinalen. De då totalt 37 länderna hade inför lottningen fördelats i olika seedningsgrupper baserat på röstningshistorik de 12 senaste åren. Anledningen till denna uppdelning var att få så stor geografisk spridning som möjligt i semifinalerna för att minska påverkningen av grannlandsröstning. Under lottningen delades länderna in i semifinalerna samt i respektive semifinals starthalvor (första eller andra halvan). Dessutom fördelades även de sex direktkvalificerade länderna till var sin semifinal som extraröstande länder.

Inför lottningen var det känt att Israel, med tillstånd från EBU, blivit tilldelade att få tävla i den andra semifinalen, och att Big Five-landet Tyskland skulle komma att rösta i densamma.

Nedan presenteras länderna i respektive grupp.

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6

Semifinalisterna

Semifinal 1

Här redovisas de länder som tävlade i denna semifinal efter startordning. De länder som har beige bakgrundsfärg var länderna som gick vidare till finalen.

Nr Land Artist Sång Språk Placering Poäng
1  Finland Sandhja Sing It Away Engelska 15 51
2  Grekland Argo Utopian Land Grekiska, engelska 16 44
3  Moldavien Lidia Isac Falling Stars Engelska 17 33
4  Ungern Freddie Pioneer Engelska 4 197
5  Kroatien Nina Kraljić Lighthouse Engelska 10 133
6  Nederländerna Douwe Bob Slow Down Engelska 5 197
7  Armenien Iveta Mukutjian LoveWave Engelska 2 243
8  San Marino Serhat I Didn't Know Engelska 12 68
9  Ryssland Sergej Lazarev You Are The Only One Engelska 1 342
10  Tjeckien Gabriela Gunčíková I Stand Engelska 9 161
11  Cypern Minus One Alter Ego Engelska 8 164
12  Österrike Zoë Loin d'ici Franska 7 170
13  Estland Jüri Pootsmann Play Engelska 18 24
14  Azerbajdzjan Samra Miracle Engelska 6 185
15  Montenegro Highway The Real Thing Engelska 13 60
16  Island Gréta Salóme Hear Them Calling Engelska 14 54
17 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina Deen & Dalal feat. Ana Rucner & Jala Ljubav je Bosniska 11 104
18  Malta Ira Losco Walk on Water Engelska 3 209

Det tio länder som kvalificerade sig till finalen avslöjades i följande ordning:

Semifinal 2

Här redovisas de länder som tävlade i denna semifinal efter startordning. De länder som har beige bakgrundsfärg var länderna som gick vidare till finalen.

Nr Land Artist Sång Språk Placering Poäng
1  Lettland Justs Heartbeat Engelska 8 132
2  Polen Michał Szpak Color of Your Life Engelska 6 151
3  Schweiz Rykka The Last of Our Kind Engelska 18 28
4  Israel Hovi Star Made of Stars Engelska 7 147
5  Vitryssland Ivan Help You Fly Engelska 12 84
6  Serbien Sanja Vučič ZAA Goodbye Engelska 10 105
7  Irland Nicky Byrne Sunlight Engelska 15 46
8  Makedonien Kaliopi Dona Makedonska 11 88
9  Litauen Donny Montell I've Been Waiting for This Night Engelska 4 222
10  Australien Dami Im Sound of Silence Engelska 1 330
11  Slovenien ManuElla Blue and Red Engelska 14 57
12  Bulgarien Poli Genova If Love Was a Crime Bulgariska, engelska 5 220
13  Danmark Lighthouse X Soldiers of Love Engelska 17 34
14  Ukraina Jamala 1944 Engelska, krimtatariska 2 287
15  Norge Agnete Icebreaker Engelska 13 63
16  Georgien Nika Kocharov & Young Georgian Lolitas Midnight Gold Engelska 9 123
17  Albanien Eneda Tarifa Fairytale Engelska 16 45
18  Belgien Laura Tesoro What's the Pressure Engelska 3 274

Det tio länder som kvalificerade sig till finalen avslöjades i följande ordning:

Finalen

Finalen ägde rum den 14 maj 2016 i Globen i Stockholm. De 26 finalisterna var:

Även i finalen kom resultatet att avgöras genom att varje lands jurygrupp och tittare delade ut var sin 1–8, 10 och 12 poäng till sina favoritbidrag. Först kom juryns poäng att delas ut av varje lands poängpresentatör och därefter fördelades klumpsummorna från tittarröstningen till bidragen. Till exempel, om ett land fick ihop 10 poäng av tittarna delades dessa poäng ut direkt av programledarna istället för att poängpresentatörerna ånyo skulle ha delat ut poängen. Juryn respektive tittarna delade således ut 12 poäng till sin favorit, 10 poäng till sin tvåa, 8 poäng till sin trea och därefter i nedåtgående led 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Övriga länder gav landet noll poäng till. Därmed blev totalt 84 stycken 12-poängare utdelade och den maximala totalpoängen ett bidrag kunde ha fått var 984 poäng.

Likt semifinalerna kom även startordningen för finalen att bestämmas av årets tävlingsproducenter. Dock avgjordes den delvis även genom lottning, då värdlandet Sverige fick sitt startnummer lottat (ett exakt startnummer) som sedan inte fick ändras. Därefter fick "Big Five"-länderna samt de 20 kvalificerade semifinalisterna lotta i fall de skulle tävla i finalens första halva (startnummer 1–13) eller andra halva (startnummer 14–26). Efter att samtliga finalister hade blivit tilldelade en starthalva kom producenterna att sätta startordningen. Denna ordning offentliggjordes den 13 maj 2016 klockan 02:38 CET.

Nr Land Artist Sång Språk Kval Placering Poäng
1  Belgien Laura Tesoro What's the Pressure Engelska Semifinal 2 10 181
2  Tjeckien Gabriela Gunčíková I Stand Engelska Semifinal 1 25 41
3  Nederländerna Douwe Bob Slow Down Engelska Semifinal 1 11 153
4  Azerbajdzjan Samra Miracle Engelska Semifinal 1 17 117
5  Ungern Freddie Pioneer Engelska Semifinal 1 19 108
6  Italien Francesca Michielin No Degree Of Separation Italienska, engelska Big Five 16 124
7  Israel Hovi Star Made of Stars Engelska Semifinal 2 14 135
8  Bulgarien Poli Genova If Love Was a Crime Bulgariska,
engelska
Semifinal 2 4 307
9  Sverige Frans If I Were Sorry Engelska Värdland 5 261
10  Tyskland Jamie-Lee Kriewitz Ghost Engelska Big Five 26 11
11  Frankrike Amir J'ai cherché Franska,
engelska
Big Five 6 257
12  Polen Michał Szpak Color of Your Life Engelska Semifinal 2 8 229
13  Australien Dami Im Sound of Silence Engelska Semifinal 2 2 511
14  Cypern Minus One Alter Ego Engelska Semifinal 1 21 96
15  Serbien Sanja Vučič ZAA Goodbye Engelska Semifinal 2 18 115
16  Litauen Donny Montell I've Been Waiting for This Night Engelska Semifinal 2 9 200
17  Kroatien Nina Kraljić Lighthouse Engelska Semifinal 1 23 73
18  Ryssland Sergej Lazarev You Are The Only One Engelska Semifinal 1 3 491
19  Spanien Barei Say Yay! Engelska Big Five 22 77
20  Lettland Justs Heartbeat Engelska Semifinal 2 15 132
21  Ukraina Jamala 1944 Engelska, krimtatariska Semifinal 2 1 534
22  Malta Ira Losco Walk on Water Engelska Semifinal 1 12 153
23  Georgien Nika Kocharov & Young Georgian Lolitas Midnight Gold Engelska Semifinal 2 20 104
24  Österrike Zoë Loin d'ici Franska Semifinal 1 13 151
25  Storbritannien Joe & Jake You're Not Alone Engelska Big Five 24 62
26  Armenien Iveta Mukutjian LoveWave Engelska Semifinal 1 7 249

12-poängare

Jury
Antal Tävlande land Länder som gav 12 poäng
11  Ukraina Bosnien och Hercegovina, Danmark, Georgien, Israel, Lettland, Makedonien, Moldavien, Polen, San Marino, Serbien, Slovenien
9  Australien Albanien, Belgien, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Schweiz, Sverige, Ungern, Österrike
4  Ryssland Azerbajdzjan, Cypern, Grekland, Vitryssland
3  Armenien Bulgarien, Ryssland, Spanien
 Sverige Estland, Finland, Tjeckien
2  Belgien Australien, Irland
 Italien Frankrike, Norge
1  Frankrike Armenien
 Georgien Storbritannien
 Israel Tyskland
 Litauen Ukraina
 Malta Montenegro
 Nederländerna Island
 Spanien Italien
 Storbritannien Malta
Teleröstning
Antal Tävlande land Länder som gav 12 poäng
10  Ryssland Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Estland, Lettland, Moldavien, Serbien, Tyskland, Ukraina, Vitryssland
6  Serbien Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Schweiz, Slovenien
 Ukraina Finland, Italien, Polen, San Marino, Tjeckien, Ungern
3  Armenien Frankrike, Georgien, Ryssland
 Australien Albanien, Malta, Sverige
 Litauen Irland, Norge, Storbritannien
2  Belgien Australien, Nederländerna
 Bulgarien Cypern, Spanien
 Polen Belgien, Österrike
 Sverige Danmark, Island
1  Cypern Grekland
 Frankrike Israel
 Lettland Litauen

Röstningsordning

Under finalkvällen avlade de 42 röstningsberättigade länderna jurypoängen enligt en ordning som EBU hade lagt. Dock kom varje poängutdelare enbart att dela ut juryns 12-poängare medan övriga poäng åkte ut direkt på tavlan. Denna gång skedde inga tekniska missöden, utan alla länder kunde leverera poängen enligt den ordning som de skulle göra det i. Så här såg ordningen ut:

Nr Land Poängutdelare
1  Österrike Kati Bellowitsch
2  Island Unnsteinn Manúel Stefánsson
3  Azerbajdzjan Tural Asadov
4  San Marino Irol MC
5  Tjeckien Daniela Písařovicová
6  Irland Sinéad Kennedy
7  Georgien Nina Sublatti
8  Bosnien och Hercegovina Ivana Crnogorac
9  Malta Ben Camille
10  Spanien Jota Abril
11  Finland Jussi-Pekka Rantanen
12  Schweiz Sebalter
13  Danmark Ulla Essendrop
14  Frankrike Élodie Gossuin
15  Moldavien Olivia Furtună
16  Armenien Arman Margaryan
17  Cypern Loukas Hamatsos
18  Bulgarien Anna Angelova
19  Nederländerna Trijntje Oosterhuis
20  Lettland Toms Grēviņš
21  Israel Ofer Nachshon
Nr Land Poängutdelare
22  Vitryssland Uzari
23  Tyskland Barbara Schöneberger
24  Ryssland Nyusha
25  Norge Elisabeth Andreassen
26  Australien Lee Lin Chin
27  Belgien Umesh Vangaver
28  Storbritannien Richard Osman
29  Kroatien Nevena Rendeli
30  Grekland Constantinos Christoforou
31  Litauen Ugnė Galadauskaitė
32  Serbien Dragana Kosjerina
33  Makedonien Dijana Gogova
34  Albanien Andri Xhahu
35  Estland Daniel Levi Viinalass
36  Ukraina Verka Serduchka
37  Italien Claudia Andreatti
38  Polen Anna Popek
39  Slovenien Marjetka Vovk
40  Ungern Csilla Tatár
41  Montenegro Danijel Alibabić
42  Sverige Gina Dirawi

Poängtabeller

Semifinal 1

Nr Bidrag FI GR MD HU HR NL AM SM RU CZ CY AT EE AZ ME IS BA MT FR ES SE Jury-
röster
Telefon-
röster
Totalt Plac.
1  Finland - - - - 4 1 - - 2 - 8 - - - - - 7 - - - 2 - - 7 - - - - - 2 - - 5 - - - 3 - 4 6 35 16 51 15
2  Grekland - - - - - - - - - - 3 7 - - 7 3 - - 3 12 - - - - 6 - 3 - - - - - - - - - - - - - 22 22 44 16
3  Moldavien - - 3 - - - - - - - 6 - - - 6 5 - - - 2 - - - - 5 - - - - - - - 4 - - 2 - - - - 24 9 33 17
4  Ungern - 4 7 7 3 6 8 8 3 6 - 6 - 7 4 6 12 6 6 6 - 8 5 5 8 7 1 6 2 6 4 1 - 8 5 7 10 5 - 4 78 119 197 4
5  Kroatien 5 2 - 4 5 2 3 - 12 5 2 3 1 - 1 4 6 2 7 1 7 6 3 - - - 7 8 7 - 5 12 - - 6 1 - 2 3 1 80 53 133 10
6  Nederländerna 12 6 1 2 4 - 6 6 2 5 4 4 12 6 - - 10 3 - 4 6 10 12 8 - 4 2 - 12 10 1 - - 7 8 4 4 6 6 10 102 95 197 5
7  Armenien 7 1 10 8 10 8 5 2 5 3 5 12 - 8 12 12 - 12 10 7 5 4 2 1 - - 12 3 5 3 7 3 12 4 3 12 12 10 5 3 127 116 243 2
8  San Marino - 3 - 6 - 4 - 5 - - - 4 - - - - - - - - - 5 - 4 3 10 - 2 - 1 10 - 6 5 - - - - - - 19 49 68 12
9  Ryssland 6 8 12 10 12 10 10 10 6 10 1 8 7 12 3 12 - 8 12 10 8 7 1 12 12 12 8 10 10 12 8 7 10 12 2 8 8 8 12 8 148 194 342 1
10  Tjeckien 10 - - 3 8 3 8 3 12 4 4 2 5 2 4 2 5 1 5 - 10 1 6 - 2 3 4 1 8 - 12 4 3 2 1 3 6 7 7 - 120 41 161 9
11  Cypern - 7 8 12 7 - 2 7 10 2 10 3 - 8 8 5 - 8 1 4 - 2 10 6 - 1 - 5 1 5 - 2 8 6 4 5 1 3 1 2 71 93 164 8
12  Österrike 3 10 2 5 - 7 - 8 - 7 6 10 - 5 - 3 - 10 5 5 2 3 - 10 - 6 - - 4 8 - 6 1 1 12 10 - 12 2 7 37 133 170 7
13  Estland 1 12 - - 2 1 - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 2 - - - - - - 2 - - - - - - - 9 15 24 18
14  Azerbajdzjan 2 - 5 - - 12 7 12 3 - 7 - - - 6 10 10 7 3 10 4 8 4 - 7 - 5 7 3 7 6 10 - 10 7 - 5 - 8 - 92 93 185 6
15  Montenegro - - 6 - - - - - - 6 - - 10 - 10 - 3 - - - - - - - - - 7 - - - 3 8 7 - - - - - - - 46 14 60 13
16  Island 4 5 - - - - 1 - 1 - - - - - 7 1 - - 4 - 1 - 3 3 4 3 - - - - - - - 3 - - 2 4 - 5 27 24 51 14
17  Bosnien och Hercegovina - - - - 1 - - - 4 12 - 7 1 1 2 4 - - 2 7 - - - 12 - - 10 5 6 12 - - - - - 6 - - - 12 26 78 104 11
18  Malta 8 - 4 1 6 5 12 4 7 1 8 1 12 10 5 - 8 2 8 1 8 5 12 - 8 2 4 8 10 4 6 4 2 5 10 - 7 1 10 - 155 54 209 3

Semifinal 2

Nr Bidrag LV PL CH IL BY RS IE MK LT AU SI BG DK UA NO GE AL BE IT UK DE Jury-
röster
Telefon-
röster
Totalt Plac.
1  Lettland 6 5 6 - 7 - - 5 - - 4 7 2 7 7 12 - 5 10 - - - 3 2 6 3 2 3 5 8 1 - - 3 - - - 5 5 3 64 68 132 8
2  Polen - 4 - 7 - 6 - 6 1 1 - 10 - 1 3 7 - - 3 4 - 6 - 6 1 12 4 10 3 7 2 - - 12 3 10 - 10 - 12 20 131 151 6
3  Schweiz - - - - 1 - - - - - 5 - - - - - 1 - 7 - - - 2 - - - - - 7 - - 3 1 - - - - - 1 - 25 3 28 18
4  Israel 2 - 8 - 10 - 1 1 7 - 7 2 6 - 6 - 10 6 4 - 5 2 5 - 7 2 5 1 6 1 4 - 10 1 8 - 4 2 12 2 127 20 147 7
5  Vitryssland 1 7 4 8 1 - - 3 - 5 2 1 - - - 6 6 - 2 - 6 4 - 1 5 10 - - - 6 - - - - - 1 3 - 2 - 32 52 84 12
6  Serbien 5 - 1 - 3 12 - - 5 - - - 12 10 - - 3 2 - 12 8 5 - - 3 - - - - 2 8 - 2 - 5 6 - - - 1 55 50 150 10
7  Irland - 1 - 2 - 2 2 1 - - - - - - - 1 - 7 - - - - 4 4 2 - 3 2 - - - - - 4 2 - 2 7 - - 15 31 46 15
8  Makedonien - - - - - 4 8 2 - - 12 12 - - - - 2 4 - 10 - 8 - - - - - - - - 12 12 - - - 2 - - - - 34 54 88 11
9  Litauen 12 10 3 3 8 - 4 5 10 10 5 - 3 12 5 - 7 8 1 - 3 3 10 7 8 6 8 12 2 10 - 4 3 8 1 4 8 12 3 4 104 118 222 4
10  Australien 8 8 10 10 12 6 12 12 8 7 4 7 6 8 4 4 12 5 5 6 12 7 12 8 12 7 12 8 8 4 10 6 12 10 12 3 10 6 7 10 188 142 330 1
11  Slovenien 3 - - - - - - - - - 6 4 8 - 7 3 1 - 4 - 1 - - - - - - - - - 6 1 7 - 6 - - - - - 49 8 57 14
12  Bulgarien 7 3 5 4 4 3 3 10 4 8 2 8 10 5 8 8 2 3 8 10 6 5 7 3 - 5 10 6 - 5 7 7 6 7 - 7 5 8 4 7 98 122 220 5
13  Danmark - 2 - 1 - 1 - 4 3 - - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - - 5 4 - 3 2 - 5 - - - - - - 10 24 34 17
14  Ukraina 10 12 12 12 5 5 10 7 7 12 10 6 - 4 10 6 8 10 - 3 8 8 4 12 1 5 6 4 12 12 5 5 5 6 10 12 6 3 6 8 135 152 287 2
15  Norge - - - - 2 - - - 6 3 - 3 - - - 2 4 2 5 - - 2 - 1 6 10 - 1 1 - - 10 4 - - - 1 - - - 29 34 63 13
16  Georgien 6 5 7 7 - - 5 - 2 2 3 2 1 - 1 - 10 8 - - - 1 7 - - - 4 8 1 - - - 8 - 7 - 12 1 10 5 84 39 123 9
17  Albanien - - - - - 10 - - - - 8 - - - - 12 - - - - - 3 2 - - - - - - - - - - 2 - 8 - - - - 10 35 45 16
18  Belgien 4 6 2 6 7 8 6 8 12 4 - 10 12 6 3 5 5 4 12 12 12 7 10 10 8 12 10 4 7 7 10 3 - 8 4 5 7 4 8 6 139 135 274 3

Finalen

Nr Bidrag AT IS AZ SM CZ IE GE BA MT ES FI CH DK FR MD AM CY BG NL LV IL BY DE RU NO AU BE UK HR GR LT RS MK AL EE UA IT PL SI HU ME SE Jury-
röster
Telefon-
röster
Totalt Plac.
1  Belgien 5 3 2 12 10 10 8 4 10 4 6 4 5 5 12 5 4 10 8 3 130 51 181 10
2  Tjeckien 4 5 2 6 3 1 1 10 4 2 3 41 0 41 25
3  Nederländerna 12 4 7 8 3 10 5 7 7 2 3 4 6 3 4 5 2 6 4 1 6 5 114 39 153 11
4  Azerbajdzjan 1 2 2 1 2 10 1 1 7 7 10 44 73 117 17
5  Ungern 4 2 10 10 4 1 5 3 1 2 3 7 52 56 108 19
6  Italien 10 6 8 5 2 2 12 3 6 3 12 10 3 8 90 34 124 16
7  Israel 3 4 3 1 1 7 8 2 5 7 2 12 3 10 2 3 7 6 7 5 3 6 8 7 2 124 11 135 14
8  Bulgarien 8 10 3 10 1 6 10 7 1 7 1 8 8 6 5 2 4 10 4 1 3 10 2 127 180 307 4
9  Sverige 8 6 12 5 6 12 4 5 6 10 8 8 10 12 4 2 4 122 139 261 5
10  Tyskland 1 1 10 11 26
11  Frankrike 7 2 5 3 4 7 6 7 1 12 7 5 8 7 6 8 6 8 6 1 10 1 7 1 5 8 148 109 257 6
12  Polen 2 1 3 1 7 222 229 8
13  Australien 12 10 7 8 10 3 8 8 12 10 6 10 5 10 8 12 5 10 6 6 2 10 12 8 12 7 12 6 8 12 10 5 6 10 6 12 4 12 320 191 511 2
14  Cypern 5 5 2 6 4 7 1 8 4 1 43 53 96 21
15  Serbien 8 5 2 2 7 5 6 35 80 115 18
16  Litauen 1 5 3 5 6 7 5 4 1 10 1 10 1 2 7 4 8 5 12 2 3 2 104 96 200 9
17  Kroatien 6 7 8 2 4 1 1 3 1 1 6 40 33 73 23
18  Ryssland 3 8 12 7 5 4 4 1 7 2 12 6 7 12 6 12 1 7 8 6 130 361 491 3
19  Spanien 1 2 1 3 8 3 4 4 7 5 6 12 5 5 1 67 10 77 22
20  Lettland 1 1 7 3 5 2 3 7 3 8 8 6 7 8 69 63 132 15
21  Ukraina 10 12 12 12 6 12 12 3 12 12 7 7 4 2 3 10 2 8 12 12 7 10 12 12 211 323 534 1
22  Malta 10 4 6 3 6 6 5 4 3 8 6 7 4 5 8 4 10 2 2 5 10 12 7 137 16 153 12
23  Georgien 6 10 3 8 5 7 12 5 10 3 3 8 80 24 104 20
24  Österrike 1 1 4 4 8 8 5 31 120 151 13
25  Storbritannien 8 4 7 12 3 6 4 2 5 3 54 8 62 24
26  Armenien 2 2 7 12 2 5 8 12 2 6 2 3 12 4 10 4 3 4 1 10 4 115 134 249 7

Resultattabeller

Om man hade använt det gamla 50/50-systemet hypotetiskt, genom att kombinera tittarnas och juryns röster på varje land, då hade Australien vunnit, medan Ukraina hade kommit tvåa. Och om man hade använt det i semifinalerna, då hade det inte alls varit någon skillnad, men hade hamnat på olika placeringar. Man hade dock fått fram samma vinnare på varje, Ryssland och Australien. Tabellen nedan visar hur resultatet i finalen hade sett ut om man hade använt detta system (inklusive Danmarks röstningsfel).

Placering Land Poäng
1  Australien 320
2  Ukraina 279
3  Ryssland 240
4  Bulgarien 182
5  Sverige 166
6  Frankrike 156
7  Armenien 141
8  Litauen 102
9  Belgien 89
10  Nederländerna 76
11  Lettland 75
12  Österrike 69
13  Italien 69
14  Ungern 62
15  Serbien 61
16  Azerbajdzjan 55
17  Georgien 55
18  Cypern 52
19  Polen 49
20  Spanien 34
21  Israel 27
22  Storbritannien 27
23  Kroatien 23
24  Malta 18
25  Tyskland 8
26  Tjeckien 1

Icke-kvalificerade länder

Efter att finalen avslutades släpptes poäng och placeringar för semifinalisterna. Nedan redovisas uppgifterna för de semifinalister som inte tog sig till finalen efter totalpoäng.

Placering Land Poäng Sista program
27  Bosnien och Hercegovina 104 Semifinal 1
28  Makedonien 88 Semifinal 2
29  Vitryssland 84
30  San Marino 68 Semifinal 1
31  Norge 63 Semifinal 2
32  Montenegro 60 Semifinal 1
33  Slovenien 57 Semifinal 2
34  Island 51 Semifinal 1
35  Finland
36  Irland 46 Semifinal 2
37  Albanien 45
38  Grekland 44 Semifinal 1
39  Danmark 34 Semifinal 2
40  Moldavien 33 Semifinal 1
41  Schweiz 28 Semifinal 2
42  Estland 24 Semifinal 1

Kalender

Nedan redovisas viktiga händelser för Eurovision Song Contest 2016, inklusive uttagningsdatum för de tävlande länderna. För uttagningsdatumen är det endast finaler som redovisas.

2015

Maj Juni Juli September Oktober November December

2016

Januari Februari Mars April Maj

Källor

 1. ^ Albinsson, Mathilde (25 januari 2016). ”Eurovision Song Contest 2016 – här är logotypen”. Sveriges Television. Arkiverad från originalet den 26 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160126083455/http://www.svt.se/melodifestivalen/om-esc/eurovision-song-contest-2016-har-ar-logotypen. Läst 25 januari 2016. 
 2. ^ Brey, Marco (16 mars 2015). ”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=follow_live_heads_of_delegations_meet_in_vienna. Läst 18 maj 2015. 
 3. ^ Burström, Hasse (8 juli 2015). ”Nu är det klart – inget Eurovision i Sandviken”. Sveriges Television. http://www.svt.se/nyheter/nu-ar-det-klart-de-arrangerar-eurovision-2016. Läst 8 juli 2015. 
 4. ^ Dahlander, Gustav (14 december 2015). ”Petra Mede och Måns Zelmerlöw programledare för Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/petra-mede-och-mans-zelmerlow-programledare-for-eurovision-song-contest-2016. Läst 14 december 2015. 
 5. ^ Jordan, Paul (18 februari 2016). ”Biggest change to Eurovision Song Contest voting since 1975”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=biggest_change_to_eurovision_song_contest_voting_since_1975. Läst 18 februari 2016. 
 6. ^ Dahlander, Gustav (26 november 2015). ”Rekordmånga länder i Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/rekordmanga-lander-i-eurovision-song-contest-2016-i-stockholm-ukraina-bosnien-kroatien-bulgarien-tillbaka. Läst 26 november 2015. 
 7. ^ Jordan, Paul (21 januari 2016). ”Semi-Final Allocation Draw on Monday, pots revealed”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=semi-final_allocation_draw_on_monday_pots_revealed. Läst 21 januari 2016. 
 8. ^ ”TVR (Romania) no longer entitled to take part in Eurovision 2016”. EBU. 22 april 2016. http://www.eurovision.tv/page/news?id=tvr_romania_no_longer_entitled_to_take_part_in_eurovision_2016. Läst 22 april 2016. 
 9. ^ Juhász, Ervin (24 november 2015). ”Bosnia & Herzegovina are BACK in Eurovision!”. Escbubble.com. http://escbubble.com/2015/11/bosnia-herzegovina-are-back-in-eurovision/. Läst 24 november 2015. 
 10. ^ Jiandani, Sanjay (14 januari 2016). ”Ukraine: NTU confirms National Final date”. ESCToday. Arkiverad från originalet den 18 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160118195634/http://esctoday.com/108059/ukraine-ntu-confirms-national-final-date. Läst 14 januari 2016. 
 11. ^ Jiandani, Sanjay (7 oktober 2015). ”Portugal: RTP will not participate in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105187/portugal-rtp-confirms-non-participation-in-eurovision-2016/. Läst 7 oktober 2015. 
 12. ^ Ågrahn, Emma (9 maj 2016). . svt.se. Petra Mede och Måns Zelmerlöw framför klassiskt Oscarsnummer i Eurovision Sonjg Contest 2016. Läst 9 maj 2016. 
 13. ^ Storvik-Green, Simon; Roxburgh, Gordon (24 maj 2015). ”SWEDEN WINS 2015 EUROVISION SONG CONTEST”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=sweden_wins_2015_eurovision_song_contest. Läst 24 maj 2015. 
 14. ^ ”Public rules of the 61st Eurovision Song Contest”. EBU. Arkiverad från originalet den 22 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160122040331/http://www.eurovision.tv/upload/press-downloads/2016/2015-10-28_2016_ESC_rules_PUBLIC_EN.pdf. Läst 10 november 2015. 
 15. ^ Granger, Anthony (8 juli 2015). ”ESC’16: Stockholm To Host Eurovision 2016”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/07/08/esc16-stockholm-to-host-eurovision-2016/. Läst 9 juli 2015. 
 16. ^ ”De ska göra Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. 4 september 2015. http://www.svt.se/melodifestivalen/de-ska-gora-eurovision-song-contest-2016. Läst 4 september 2015. 
 17. ^ Brey, Marco (24 maj 2015). ”2016 Eurovision Song Contest: What's next?”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=2016_eurovision_song_contest_whats_next. Läst 25 maj 2015. 
 18. ^ Brey, Marco (14 mars 2016). ”Follow live: Heads of Delegation meet in Stockholm”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=follow_live_heads_of_delegation_meet_in_stockholm. Läst 14 mars 2016. 
 19. ^ Airaksinen, Karin (24 maj 2015). ”SVT:s vd lyrisk efter Sveriges Eurovision-vinst”. Sveriges Television. http://www.svt.se/kultur/svt-s-vd-lyrisk-efter-sveriges-eurovision-vinst. Läst 24 maj 2015. 
 20. ^ Dahlander, Gustav (25 maj 2015). ”Christer Björkman om Eurovision Song Contest 2016 i Sverige: Det händer nu”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/christer-bjorkman-om-eurovision-song-contest-2016-i-sverige-det-hander-nu. Läst 25 maj 2015. 
 21. ^ ”Here are the judges for Eurovision 2016!”. EBU. 29 april 2016. http://www.eurovision.tv/page/news?id=here_are_the_judges_for_eurovision_2016. Läst 1 maj 2016. 
 22. ^ Dahlander, Gustav (10 maj 2016). ”Rysk jurymedlem diskad av EBU inför semifinal ett av Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/rysk-jurymedlem-diskad-av-ebu-infor-semifinal-ett-av-eurovision-song-contest-2016. Läst 13 maj 2016. 
 23. ^ Lenas, Sverker (9 september 2015). ”SVT kapar Eurovisionbudget”. dn.se. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/arkiv/kultur/svt-kapar-eurovisionbudget/. Läst 9 september 2015. 
 24. ^ Hansson, Andreas (14 december 2015). ”Så vill SVT göra om Eurovision song contest”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article21938997.ab. Läst 18 december 2015. 
 25. ^ Dahlander, Gustav (23 september 2015). ”Nytt grepp i Eurovision 2016: Så ska Sverige och Big Five synas i semifinalerna”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/nytt-grepp-i-eurovision-song-contest-2016-sa-ska-sverige-och-big-five-synas-i-semifinalerna. Läst 23 september 2015. 
 26. ^ Östlund, Julia (2 juni 2015). ”Göransson Arena ansöker om att arrangera Eurovision 2016”. Arbetarbladet. http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken/goransson-arena-ansoker-om-att-arrangera-eurovision-2016. Läst 2 juni 2015. 
 27. ^ Reuterskiöld, Annie (24 maj 2015). ”Kampen om var i Sverige Eurovision 2016 ska hållas börjar”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6172724. Läst 24 maj 2015. 
 28. ^ Dahlander, Gustav (27 maj 2015). ”Christer Björkman kan få ny roll inför Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/christer-bjorkman-kan-fa-ny-roll-infor-eurovision-song-contest-2016. Läst 28 maj 2015. 
 29. ^ Selåker, Johannes (1 juni 2015). ”SVT:s hemliga krav på en Eurovision-arena”. Expressen. http://www.expressen.se/noje/svts-hemliga-krav-pa-en-eurovision-arena/. Läst 2 juni 2015. 
 30. ^ Jiandani, Sanjay (15 juni 2015). ”Eurovision 2016: Linköping submits application to host ESC”. ESCToday. http://www.esctoday.com/104722/eurovision-2016-linkoping-submits-application-to-host-esc/. Läst 15 juni 2015. 
 31. ^ ”Malmö Arena vill arrangera ESC 2016”. 8till5 (Sydsvenskan). 25 maj 2015. http://8till5.se/2015/05/25/malmo-arena-vill-arrangera-esc-2016/. Läst 26 maj 2015. 
 32. ^ Kalin, Kajsa-Stina (11 juni 2015). ”Det blir inget ESC i Malmö – Arenan kastar in handduken”. 8till5.se. http://8till5.se/2015/06/11/det-blir-inget-esc-i-malmo-arenan-kastar-in-handduken/. Läst 11 juni 2015. 
 33. ^ ”Så ska Göteborg sno Eurovision-finalen”. Expressen. 25 maj 2015. http://www.expressen.se/gt/sa-ska-goteborg-sno-eurovision-finalen/. Läst 26 maj 2015. 
 34. ^ ”Friends och Tele2 ute ur Eurovision-leken”. Dagens Nyheter. 2 juni 2015. http://www.dn.se/kultur-noje/melodifestivalen/friends-och-tele2-ute-ur-eurovision-leken/. Läst 2 juni 2015. 
 35. ^ Danielsson, Frida (12 juni 2015). ”Stockholm har ansökt om att arrangera Eurovision 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/stockholm-har-ansokt-om-att-arrangera-eurovision-2016. Läst 13 juni 2015. 
 36. ^ van Lith, Nick (2 juni 2015). ”Sweden: Tele2 Arena back in the race after all?”. Escxtra.com. http://escxtra.com/2015/06/02/tele2-arena-back-in-the-race-after-all/. Läst 2 juni 2015. 
 37. ^ Tavér, Hasse (12 juni 2015). ”Örnsköldsvik kan få Eurovision”. Allehanda. http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/ornskoldsvik-kan-fa-eurovision. Läst 12 juni 2015. 
 38. ^ Dahlander, Gustav (22 november 2015). ”Nu släpps biljetterna till Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/nu-slapps-biljetterna-till-eurovision-song-contest-2016-i-stockholm-och-globen. Läst 23 november 2015. 
 39. ^ Jordan, Paul (29 februari 2016). ”Second round of tickets go on sale today!”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=a_further_10000_tickets_to_go_on_sale_on_monday_29_february. Läst 29 februari 2016. 
 40. ^ ”Stjärnspäckad storsatsning 2016: Eurovision The Party intar Tele2 Arena”. svt.se. http://www.svt.se/melodifestivalen/stjarnspackad-storsatsning-eurovision-the-party-intar-tele2-arena. Läst 17 april 2016. 
 41. ^ ”Nytt biljettsläpp till Eurovision Song Contest 2016”. Expressen. http://www.expressen.se/noje/sista-biljettslappet-till-eurovision-2016/. Läst 17 april 2016. 
 42. ^ Dahlander, Gustav (10 december 2015). ”Live: Se Eurovision Song Contests programledare 2016 avslöjas”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/se-eurovision-song-contests-programledare-2016-avslojas-live. Läst 10 december 2015. 
 43. ^ DN (23 januari 2013). ”Nej till ny tv-jätte”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/ledare/huvudledare/nej-till-ny-tv-jatte. Läst 23 mars 2013. 
 44. ^ Zachrisson Winberg, Johan (4 maj 2016). ”Fler sponsrade SVT-sändningar - trots riksdagsbeslut”. Kulturnyheterna. Sveriges Television. http://www.svt.se/kultur/fler-sponsrade-svt-sandningar-trots-riksdagsbeslut. Läst 5 maj 2016. 
 45. ^ Jiandani, Sanjay (15 september 2015). ”Bosnia & Herzegovina: BHRT confirms preliminary participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://esctoday.com/105556/bosnia-herzegovina-bhrt-confirms-participation-in-eurovision-2016/. Läst 16 oktober 2015. 
 46. ^ Jiandani, Sanjay (17 november 2014). ”Bosnia & Herzegovina: BHRT will not return to Eurovision in 2015”. ESCToday. http://www.esctoday.com/90077/bosnia-herzegovina-bhrt-will-return-eurovision-2015/. Läst 15 september 2015. 
 47. ^ Jiandani, Sanjay (9 oktober 2015). ”Bosnia & Herzegovina: BHRT withdraws its application for ESC 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/106048/bosnia-herzegovina-bhrt-withdraws-its-application-for-esc-2016/. Läst 9 oktober 2015. 
 48. ^ ”BiH ponovo na Eurosongu”. bhrt.ba. 24 november 2015. Arkiverad från originalet den 29 november 2015. https://web.archive.org/web/20151129211535/http://www.bhrt.ba/vijesti/bih/bih-ponovo-na-eurosongu/#. Läst 24 november 2015. 
 49. ^ Brey, Marco (25 november 2015). ”Dalal Midhat Talakić, Fuad Backović-Deen and Ana Rucner to represent Bosnia & Herzegovina”. http://www.eurovision.tv/page/news?id=dalal_midhat_talakic_fuad_backovic-deen_and_ana_rucner_to_represent_bosnia_and_herzegovina. Läst 25 november 2015. 
 50. ^ Tarbuck, Sean (13 januari 2015). ”Bulgaria to return in 2016?”. Escunited.com. Arkiverad från originalet den 3 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160303172355/http://www.escunited.com/home/croatia-planning-to-return-in-2016/. Läst 10 augusti 2015. 
 51. ^ Jiandani, Sanjay (15 september 2015). ”Bulgaria: BNT confirms participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105447/bulgaria-bnt-confirms-participation-in-eurovision-2016/. Läst 15 september 2015. 
 52. ^ Granger, Anthony (3 november 2015). ”Bulgaria: Final Eurovision 2016 Decision After JESC 2015”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/11/03/bulgaria-final-eurovision-2016-decision-after-jesc-2015/. Läst 3 november 2015. 
 53. ^ Granger, Anthony (19 november 2015). ”Bulgaria: Not On Participation List For Eurovision 2016”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/11/19/bulgaria-not-on-participation-list-for-eurovision-2016/. Läst 19 november 2015. 
 54. ^ Granger, Anthony (19 november 2015). ”Bulgaria: Not On Participation List For Eurovision 2016”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/11/19/bulgaria-not-on-participation-list-for-eurovision-2016/. Läst 22 november 2015. 
 55. ^ Tarbuck, Sean (6 oktober 2014). ”Croatia planning to return in 2016?”. Escunited.com. http://www.escunited.com/home/croatia-planning-to-return-in-2016//. Läst 24 maj 2015. 
 56. ^ Jiandani, Sanjay (9 oktober 2015). ”Croatia: HRT unlikely to participate in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105554/croatia-hrt-unlikely-to-participate-in-eurovision-2016/. Läst 9 oktober 2015. 
 57. ^ Jiandani, Sanjay (11 november 2015). ”Croatia: HRT ‘s decision on Eurovision 2016 imminent”. ESCToday. http://www.esctoday.com/106750/croatia-hrt-s-decision-on-eurovision-2016-imminent/. Läst 11 november 2015. 
 58. ^ Jiandani, Sanjay (16 september 2015). ”Montenegro: Participation in Eurovision 2016 uncertain”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105675/montenegro-participation-in-eurovision-2016-uncertain/. Läst 1 oktober 2015. 
 59. ^ Jiandani, Sanjay (1 oktober 2015). ”Montenegro: RTCG confirms preliminary participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://esctoday.com/105549/montenegro-rtcg-confirms-preliminary-participation-in-eurovision-2016/. Läst 1 oktober 2015. 
 60. ^ Jiandani, Sanjay (2 oktober 2015). ”Montenegro: Highway Trio to Stockholm!”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105898/montenegro-highway-trio-to-stockholm/. Läst 2 oktober 2015. 
 61. ^ Jiandani, Sanjay (24 september 2015). ”San Marino: Has SMRTV confirmed participation in Eurovision 2016?”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105868/san-marino-has-smrtv-confirmed-participation-in-eurovision-2016/. Läst 24 september 2015. 
 62. ^ Siim, Jarmo (10 februari 2015). ”Australia to compete in the 2015 Eurovision Song Contest”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=australia_to_participate_in_the_2015_eurovision_song_contest. Läst 18 maj 2015. 
 63. ^ Dahlander, Gustav (21 maj). ”Eurovisionchefen: Australien kan få en fast plats i Eurovision Song Contest”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/ska-australien-fa-en-fast-plats-efter-guy-sebastians-tonight-again-i-eurovision-song-contest-2015. Läst 24 maj 2015. 
 64. ^ Fisher, Luke James (7 oktober 2015). ”Australia joins to make it 'Super 17' at Junior Eurovision in Sofia!”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=australia_joins_to_make_it_super_17_at_junior_eurovision_in_sofia. Läst 7 oktober 2015. 
 65. ^ Jordan, Paul (17 november 2015). ”Australia to return to the Eurovision Song Contest!”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=australia_to_return_to_the_eurovision_song_contest. Läst 17 november 2015. 
 66. ^ Jiandani, Sanjay (21 september 2015). ”Israel: IBA confirms preliminary participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105456/israel-iba-confirms-preliminary-participation-in-eurovision-2016/. Läst 21 september 2015. 
 67. ^ Jiandani, Sanjay (19 november 2015). ”Germany: Xavier Naidoo to Stockholm!”. ESCToday. http://esctoday.com/106889/germany-xavier-naidoo-to-stockholm/. Läst 19 november 2015. 
 68. ^ ”Xavier Naidoo fährt nicht zum ESC” (på tyska). Eurovision.de. 21 november 2015. https://www.eurovision.de/news/Xavier-Naidoo-faehrt-nicht-zum-ESC,teilnehmer262.html. Läst 21 november 2015. 
 69. ^ ”Termin für deutschen ESC-Vorentscheid steht fest” (på tyska). Eurovision.de. 5 januari 2016. http://www.eurovision.de/news/Termin-fuer-deutschen-ESC-Vorentscheid-steht-fest,vorentscheid464.html. Läst 29 mars 2016. 
 70. ^ Jiandani, Sanjay (19 september 2014). ”Ukraine: NTU will not participate in Eurovision 2015”. ESCToday. http://esctoday.com/86848/ukraine-ntu-will-not-participate-in-eurovision-2015/. Läst 16 september 2014. 
 71. ^ Granger, Anthony (24 maj 2015). ”Ukraine: General Director Says They Will Return In 2016”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/05/23/ukraine-general-director-says-they-will-return-in-2016/. Läst 24 maj 2015. 
 72. ^ Jiandani, Sanjay (16 september 2015). ”Ukraine: NTU confirms participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105150/ukraine-ntu-confirms-participation-in-eurovision-2016/. Läst 16 september 2015. 
 73. ^ ”HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR. 108”. TVR. 7 september 2015. http://www.tvr.ro/hotararea-consiliului-de-administratie-nr-108_13775.html#view. Läst 13 oktober 2015. 
 74. ^ Jiandani, Sanjay (17 november 2015). ”Romania: TVR confirms preliminary participation in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105362/romania-tvr-confirms-preliminary-participation-in-eurovision-2016/. Läst 17 november 2015. 
 75. ^ Dahlander, Gustav (23 maj 2015). ”Kinesisk tv-chef: ”Vi är intresserade av att delta i Eurovision Song Contest””. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/kinesisk-tv-chef-vi-ar-intresserade-av-att-delta-i-eurovision-song-contest. Läst 25 maj 2015. 
 76. ^ Muldoon, Padraig (3 juni 2015). ”Eurovision 2016: EBU denies Kosovo and China rumours”. Wiwibloggs.com. http://wiwibloggs.com/2015/06/03/ebu-denies-china-or-kosovo-debut-at-2016-song-contest/97374/. Läst 27 november 2015. 
 77. ^ Granger, Anthony (29 november 2015). ”China: Hunan Television Has Eurovision Broadcasting Rights Until 2018”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/11/29/china-hunan-television-has-eurovision-broadcasting-rights-until-2018/. Läst 29 november 2015. 
 78. ^ Rebecca Haimi. "Ambassadören kräver ursäkt", Sveriges Television, 2 maj 2016. Åtkomst den 6 maj 2016
 79. ^ Linda-Marie Nilsson (29 april 2016). ”Eurovision Song Contest 2016 förbjuder Kosovos flagga”. Expressen. http://www.expressen.se/noje/eurovision/eurovision-song-contest-2016-forbjuder-kosovos-flagga/. Läst 6 maj 2016. 
 80. ^ Kejonen, Olle. ”Samiska flaggan förbjuden på Eurovision (Publicerat den 3 maj 2016)”. Sveriges Television. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6424325. Läst 6 maj 2016. 
 81. ^ Rebecca Haimi. "Eurovisions flaggförbud upprör", Sveriges Television, 2 maj 2016. Åtkomst den 6 maj 2016
 82. ^ Rebecca Haimi. "EBU backar – tillåter samiska flaggan", Sveriges Television, 6 maj 2016. Åtkomst den 6 maj 2016
 83. ^
 84. ^
 85. ^ Jonas Thente och Clas Svahn (15 maj 2016). ”Danmark röstade fel – gav Ukraina tolva”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/danmark-rostade-fel-gav-ukraina-tolva/. Läst 16 maj 2016. 
 86. ^ Jiandani, Sanjay (2 september 2015). ”Andorra: RTVA will not return to Eurovision in 2016”. ESCToday. http://esctoday.com/105482/andorra-rtva-will-not-return-to-eurovision-in-2016/. Läst 15 september 2015. 
 87. ^ Jiandani, Sanjay (16 september 2015). ”Liechtenstein: 1 FL TV will not debut in Stockholm”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105715/liechtenstein-1-fl-tv-will-not-debut-in-stockholm/. Läst 16 september 2015. 
 88. ^ Jiandani, Sanjay (4 september 2015). ”Luxembourg: RTL will not return to Eurovision in 2016”. ESCToday. http://esctoday.com/105539/luxembourg-rtl-will-not-return-to-eurovision-in-2016/. Läst 15 september 2015. 
 89. ^ Jiandani, Sanjay (21 juli 2015). ”Monaco: TMC will not return to Eurovision in 2016”. ESCToday. http://esctoday.com/105110/monaco-tmc-will-not-return-to-eurovision-in-2016/. Läst 15 september 2015. 
 90. ^ Granger, Anthony (2 april 2016). ”Portugal: RTP Will Not Broadcast Eurovision 2016”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2016/04/02/portugal-rtp-will-not-broadcast-eurovision-2016/. Läst 2 april 2016. 
 91. ^ Granger, Anthony (5 juni 2015). ”Slovakia: Eurovision Young Dancers Costing Less Than 5,000 Euro”. Eurovoix. http://eurovoix.com/2015/06/05/slovakia-eurovision-young-dancers-costing-less-than-5000-euro/. Läst 10 juni 2015. 
 92. ^ Jiandani, Sanjay (28 september 2015). ”Slovakia: RTVS will not participate in Eurovision 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105438/slovakia-rtvs-will-not-participate-in-eurovision-2016/. Läst 28 september 2015. 
 93. ^ Jiandani, Sanjay (13 februari 2015). ”Turkey: TRT plans to return to Eurovision!”. ESCToday. http://esctoday.com/95486/turkey-trt-returns-eurovision/. Läst 18 maj 2015. 
 94. ^ Jiandani, Sanjay (14 december 2012). ”Turkey will not go to Eurovision in Malmö”. ESCToday. http://esctoday.com/40037/turkey-will-not-be-in-malmo/. Läst 18 maj 2015. 
 95. ^ Fidan, Mustafa (3 november 2015). ”It’s now official: Turkey will not be in Eurovision 2016”. Eurovoix.com. Arkiverad från originalet den 10 november 2015. https://web.archive.org/web/20151110222655/http://eurovoix.com/2015/11/03/its-now-official-turkey-will-not-be-in-eurovision-2016. Läst 3 november 2015. 
 96. ^ Granger, Anthony (17 december 2015). ”Montenegro: Bojan Jovović Joins Highway Band”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/12/17/montenegro-bojan-jovovic-joins-highway-band/. Läst 17 december 2015. 
 97. ^ Jiandani, Sanjay (4 september 2015). ”Luxembourg: RTL will not return to Eurovision in 2016”. ESCToday. http://www.esctoday.com/105539/luxembourg-rtl-will-not-return-to-eurovision-in-2016/. Läst 4 september 2015. 
 98. ^ Jiandani, Sanjay (9 november 2015). ”Eurovision 2016: Jon Ola Sand confirms 41 participants so far”. ESCToday. http://esctoday.com/106682/eurovision-2016-jon-ola-sand-confirms-41-participants-so-far/. Läst 9 november 2015. 
 99. ^ ”Stockholm to host 2016 Eurovision Song Contest”. EBU. 8 juli 2015. http://www.eurovision.tv/page/news?id=stockholm_to_host_2016_eurovision_song_contest. Läst 9 juli 2015. 
 100. ^ Petersson, Emma (21 januari 2016). ”Se semifinallottningen inför Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm”. Sveriges Television. Arkiverad från originalet den 26 januari 2016. https://web.archive.org/web/20160126030656/http://www.svt.se/melodifestivalen/om-esc/se-semifinallottningen-allocation-draw-infor-eurovision-song-contest-2016. Läst 21 januari 2016. 
 101. ^ Stella, Nathan (25 januari 2016). ”LIVE: Semi-final Allocation Draw Eurovision 2016”. Escbubble.com. http://escbubble.com/2016/01/live-semi-final-allocation-draw-eurovision-2016/. Läst 25 januari 2015. 
 102. ^ Granger, Anthony (23 september 2015). ”ESC’16: Big 5 & Sweden Will Perform In The Semi Finals”. Eurovoix.com. http://eurovoix.com/2015/09/23/esc16-big-5-sweden-will-perform-in-the-semi-finals/. Läst 20 december 2015. 
 103. ^ Petersson, Emma (8 april 2016). ”Här är startordningen i semifinalerna i Eurovision Song Contest 2016”. Sveriges Television. Arkiverad från originalet den 10 april 2016. https://web.archive.org/web/20160410080019/http://www.svt.se/melodifestivalen/har-ar-startordningen-i-semifinalerna-i-eurovision-song-contest-2016-i-stockholm. Läst 8 april 2016. 
 104. ^ Petersson, Emma (10 maj 2016). ”De gick till final från den första semifinalen i Eurovision 2016”. Sveriges Television. http://www.svt.se/melodifestivalen/de-gick-till-final-fran-den-forsta-semifinalen-i-eurovision-song-contest-2016. Läst 10 maj 2016. 
 105. ^ ”Eurovision Song Contest 2016 - First Semi-Final”. EBU. Arkiverad från originalet den 13 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160513213531/http://www.eurovision.tv/page/stockholm-2016/semi-final-1. Läst 1 april 2016. 
 106. ^ Roxburgh, Gordon (12 maj 2016). ”10 more finalists through to the Grand Final”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=10_more_finalists_through_to_the_grand_final. Läst 13 maj 2016. 
 107. ^ ”Eurovision Song Contest 2016 - Second Semi-Final”. EBU. Arkiverad från originalet den 13 maj 2016. https://web.archive.org/web/20160513213823/http://www.eurovision.tv/page/stockholm-2016/semi-final-2. Läst 1 april 2016. 
 108. ^ Brey, Marco (14 mars 2016). ”Sweden to perform 9th in the Grand Final”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=sweden_to_perform_9th_in_the_grand_final. Läst 14 mars 2016. 
 109. ^ ”Running order for the 2016 Grand Final revealed” (på engelska). Eurovision.tv. 13 maj 2016, 02:38. http://www.eurovision.tv/page/news?id=113running_order_for_grand_final_revealed. Läst 13 maj 2016. 
 110. ^ ”Eurovision Song Contest 2016 - Grand Final”. EBU. Arkiverad från originalet den 7 april 2016. https://web.archive.org/web/20160407124552/https://www.eurovision.tv/page/stockholm-2016/grand-final. Läst 1 april 2016. 
 111. ^ Roxburgh, Gordon (14 maj 2016). ”The 42 spokespersons for the 2016 Grand Final”. EBU. http://www.eurovision.tv/page/news?id=the_42_spokespersons_for_the_2016_grand_final. Läst 5 juni 2016. 
 112. ^ ”Full Split Results”. Eurovision.tv. http://www.eurovision.tv/page/results. Läst 5 juli 2016. 

Externa länkar