De tio tusen

Xenofon och de Tio tusens rutt. Θάλαττα, θάλαττα — “The Sea! The Sea!“ — målning av Granville Baker. Från en utgåva av LIFE magazine, 1901.

De tio tusen var en grupp legosoldater, främst grekiska, som samlats av Kyros den yngre att försöka ta det persiska rikets tron från sin bror, Artaxerxes II. Deras marsch till slaget vid Kunaxa och tillbaka till Grekland (401 f.Kr. - 399 f.Kr.) beskrevs av Xenofon (en av dess ledare) i sitt verk Anabasis. Enligt Xenofon, bestod de tio tusen av:

Dessutom backades de upp av en flotta på trettiofem triremer under Pythagoras från Aparta och 25 triremer under Tamos av Egypten, samt 100 tusen persiska trupper under Ariaeus av Persien.

Fram till strax efter slaget vid Kunaxa, erkändes generalen Clearchus från Sparta som befälhavare över armén. När Tissaphernes grep och avrättade Clearchus, Proxenus, Menon, Agias (möjligen samma person som Sophaenetus), och Sokrates, övertogs deras platser av Xenofon, Timasion, Xanthicles, Cleanor och Philesius, med Chirisophus från Sparta som allmän befälhavare.

När de tio tusen börjar sin resa 401 f.Kr., berättar Xenofon att antalet ligger runt 10.400. Vid tidpunkten Xenofon lämnar de tio tusen 399 f.Kr., hade deras antal minskat till nästan 6000.

Se även

Referenser