1,96Alla kunskaper som människor har samlat på sig under århundradena om 1,96 finns nu tillgängliga på internet, och vi har sammanställt och ordnat dem för dig på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Vi vill att du snabbt och effektivt ska kunna få tillgång till allt du vill veta om 1,96, att din upplevelse ska vara trevlig och att du ska känna att du verkligen har hittat den information om 1,96 som du sökte.

För att uppnå våra mål har vi ansträngt oss inte bara för att få fram den mest uppdaterade, begripliga och sanningsenliga informationen om 1,96, utan vi har också sett till att designen, läsbarheten, laddningshastigheten och användbarheten på sidan är så trevlig som möjligt, så att du kan fokusera på det väsentliga, att känna till alla uppgifter och all information som finns om 1,96, utan att behöva oroa dig för något annat, vi har redan tagit hand om det åt dig. Vi hoppas att vi har uppnått vårt syfte och att du har hittat den information du ville ha om 1,96. Vi välkomnar dig och uppmuntrar dig att fortsätta att njuta av att använda scientiasv.com .

95% av området under normalfördelningen ligger inom 1,96 standardavvikelser från medelvärdet.

I sannolikhet och statistik är 1,96 det ungefärliga värdet av 97,5 procentspunkten för normal normalfördelning . 95% av arean under en normal kurva ligger inom ungefär 1,96 standardavvikelser från medelvärdet , och på grund av den centrala gränssatsen används därför detta tal vid konstruktionen av ungefärliga 95% konfidensintervall . Dess allestädes närhet beror på den godtyckliga men vanliga konventionen att använda konfidensintervall med 95% täckning snarare än andra täckningar (t.ex. 90% eller 99%). Denna konvention verkar särskilt vanlig inom medicinsk statistik, men är också vanlig inom andra tillämpningsområden, till exempel geovetenskap, samhällsvetenskap och företagsforskning.

Det finns inget enda accepterat namn för detta nummer; det kallas också vanligen för "standard normalavvikelse ", " normal poäng " eller " Z -poäng " för 97,5 procentenheter eller .975 poäng.

Om X har en normal normalfördelning, dvs X ~ N (0,1),

och eftersom normalfördelningen är symmetrisk,

En notation för detta nummer är z .975 . Från sannolikhetstäthetsfunktionen för standardnormalfördelningen bestäms det exakta värdet av z, 975 av

Historia

Användningen av detta nummer i tillämpad statistik kan spåras till påverkan av Ronald Fishers klassiska lärobok, Statistical Methods for Research Workers , som publicerades första gången 1925:

"Värdet för vilket P = .05, eller 1 av 20, är 1,96 eller nästan 2; det är bekvämt att ta denna punkt som en gräns för att bedöma om en avvikelse ska anses betydande eller inte."

I tabell 1 i samma verk gav han det mer exakta värdet 1,959964. År 1970 beräknades värdet trunkerat till 20 decimaler till

1.95996 39845 40054 23552 ...

Det vanliga ungefärliga värdet på 1,96 är därför exakt till bättre än en del av 50 000, vilket är mer än tillräckligt för tillämpat arbete.

Vissa människor använder till och med värdet 2 i stället för 1,96 och rapporterar ett 95,4% konfidensintervall som ett 95% konfidensintervall. Detta rekommenderas inte men ses ibland.

Programvarufunktioner

Inversen av den vanliga CDF -standarden kan användas för att beräkna värdet. Följande är en tabell med funktionsanrop som returnerar 1,96 i vissa vanliga applikationer:

Ansökan Funktionssamtal
Excel NORM.S.INV (0,975)
MATLAB norminv (0,975)
R qnorm (0,975)
Python ( SciPy ) scipy.stats.norm.ppf (0,975)
SAS probit (0,025);
SPSS x = DATOR IDF.NORMAL (0,975,0,1).
Stata ovanligt (0,975)
Wolfram Language ( Mathematica ) InversCDF [NormalDistribution [0, 1], 0.975]

Se även

Referenser

Vidare läsning

Opiniones de nuestros usuarios

Anders Löfgren

Det här inlägget om 1,96 har hjälpt mig att slutföra mitt arbete för morgondagen i sista stund. Jag kunde redan se mig själv dra Wikipedia igen, något som läraren har förbjudit oss. Tack för att du räddade mig.

Benny Hansen

Den här artikeln om 1,96 har fångat min uppmärksamhet, jag tycker att det är konstigt hur väl mätta orden är, det är liksom...elegant.

Tommy Frisk

Äntligen! Nuförtiden verkar det som att om de inte skriver artiklar med tiotusen ord så är de inte nöjda. Mina herrar innehållsskribenter, detta JA är en bra artikel om 1,96.