1000 (antal)Alla kunskaper som människor har samlat på sig under århundradena om 1000 (antal) finns nu tillgängliga på internet, och vi har sammanställt och ordnat dem för dig på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Vi vill att du snabbt och effektivt ska kunna få tillgång till allt du vill veta om 1000 (antal), att din upplevelse ska vara trevlig och att du ska känna att du verkligen har hittat den information om 1000 (antal) som du sökte.

För att uppnå våra mål har vi ansträngt oss inte bara för att få fram den mest uppdaterade, begripliga och sanningsenliga informationen om 1000 (antal), utan vi har också sett till att designen, läsbarheten, laddningshastigheten och användbarheten på sidan är så trevlig som möjligt, så att du kan fokusera på det väsentliga, att känna till alla uppgifter och all information som finns om 1000 (antal), utan att behöva oroa dig för något annat, vi har redan tagit hand om det åt dig. Vi hoppas att vi har uppnått vårt syfte och att du har hittat den information du ville ha om 1000 (antal). Vi välkomnar dig och uppmuntrar dig att fortsätta att njuta av att använda scientiasv.com .

999 1000 1001
Kardinal ett tusen
Ordinal 1000: e
(en tusendel)
Faktorisering 2 3 × 5 3
Delare 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000
Grekisk siffra , ´
romerska siffror M
Unicode -symboler
Grekiskt prefix chilia
Latinskt prefix milli
Binär 1111101000 2
Ternär 1101001 3
Octal 1750 8
Duodecimal 6B4 12
Hexadecimal 3E8 16
Tamil
Kinesiska
Punjabi

1000 eller tusen är det naturliga talet efter 999 och före 1001 . I de flesta engelsktalande länder är det ofta skrivet med ett komma som skiljer tusentalssiffran: 1 000 .

Det kan också beskrivas som den korta tusen i historisk diskussion om medeltida sammanhang där det kan förväxlas med det germanska begreppet " lång tusen " (1200).

En period på 1000 år kallas ibland, efter den grekiska roten, en chiliad . En chiliad av andra föremål betyder 1 000 av dem.

Notation

  • Decimalrepresentationen för tusen är
  • Den SI-prefix för tusen enheter är " kilo- ", förkortat "k" -för exempel är en kilometer eller "km" tusen meter.
  • I SI-skrivstil kan ett icke-brytande utrymme användas som tusentalsavgränsare , dvs att separera siffrorna i ett tal vid varje effekt på 1000.
  • Flera tusentals representeras ibland genom att ersätta de tre senaste nollorna med bokstaven "K": till exempel skriva "$ 30K" för $ 30 000, eller beteckna Y2K -datorbuggen för år 2000.
  • Tusen valutaenheter , särskilt dollar eller pund , kallas i allmänhet en grand . I Amerikas förenta stater förkortas detta ibland med ett "G" -ändelse.
  • Faktorerna 1000 är: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500 och 1000.

Egenskaper

  • 1000 är ett Harshad -nummer i bas 10.
  • Summan av Eulers totalfunktion över de första 57 heltalen är 1000.
  • Prime Curios! nämner att 1000 är det minsta tal som genererar tre primtal på snabbast möjliga sätt genom sammanfogning av dekrementerade tal (1 000 999, 1 000 999 998 997 och 1 000 999 998 997 996 995 994 993 är primtal). Kriteriet utesluter att räkna själva numret.

Valda nummer i intervallet 10011999

1001 till 1099

1001 - sfentiskt tal (7 × 11 × 13), femkantigt tal , pentatopnummer
1002 - sfeniskt tal, Mertens funktion noll, rikligt tal
1003 - produkten av någon prim -p och p -prim , nämligen p = 17.
1004 - heptanacci -nummer
1005 - Mertens funktion noll
1008 - delbart med antalet primtal under den
1009- minsta fyrsiffriga primtal , palindromisk i baserna 11, 15, 19, 24 och 28: (838 11 , 474 15 , 2F2 19 , 1I1 24 , 181 28 )
1010 - Mertens funktion noll
1011 - den största n så att 2 n innehåller 101 och inte innehåller 11011; också ett Harshad -nummer i baserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 (och 202 andra baser).
1013 - Sophie Germain prime , centrerat kvadratnummer , Mertens funktion noll
1014 - Mertens funktion noll
1015 - fyrkantigt pyramidalt tal
1016 - medlem av Mian Chowla -sekvensen , stella octangula -nummer
1018 - Mertens funktion noll
1019 - Sophie Germain prime , safe prime
1020 - delbart nummer
1022 - Friedman -nummer
1023 - det högsta talet man kan räkna till på sina fingrar med binär; också det magiska numret som används i Global Positioning System -signaler.
1024 = 32 2 = 4 5 = 2 10 , antalet byte i en kilobyte (1999myntade IEC kibibyten för 1024 med kilobyten 1000, men denna konvention har inte använts allmänt). Också den minsta fyrsiffriga rutan
1027 - summan av rutorna för de första åtta primtalen; kan skrivas från bas 2 till bas 18 med endast siffrorna 0 till 9.
1028 - summan av totientfunktionen för första 58 heltal; kan skrivas från bas 2 till bas 18 med endast siffrorna 0 till 9.
1029 - kan skrivas från bas 2 till bas 18 med endast siffrorna 0 till 9.
1031- exponent och antal enor för den största beprövade bas-10 repunit prime , Sophie Germain prime , super-prime
1033 - lokal -ID för engelska (USA) i (någon version av) Windows .
1035 - triangulärt tal , sexkantigt tal
1049 - Sophie Germain primtal , mycket cototient nummer
1051 - centrerat femkantigt tal , centrerat dekagonalt tal
1056 - proniskt nummer
1060 - summan av de första 25 primtalen
1063 - super-prime , summan av sju på varandra följande primtal (137 + 139 + 149 + 151 + 157 + 163 + 167)
1071 - heptagonal nummer
1072 - centrerat heptagonal nummer
1079 - varje positivt heltal är summan av högst 1079 tionde befogenheter.
1080 - femkantigt tal
1081 - triangulärt nummer, medlem i Padovan -sekvensen
1086 - Smith -nummer , summan av totientfunktionen för de första 59 heltalet
1087 - super-prime , kusin prime , lycklig prime
1089 = 33 2 , nonagonal tal , centrerat åttkantigt tal , första naturliga tal vars siffror i dess decimalrepresentation blir omvända när de multipliceras med 9.
1091 - kusin prime och twin prime
1092 - delbart med antalet primtal under den
1093 - den minsta Wieferich prime (den enda andra kända Wieferich prime är 3511), twin prime och stjärnnummer

1100 till 1199

1102 - summan av totientfunktionen för de första 60 heltalen
1103 - Sophie Germain prime , balanserad prime
1104 - Keith -nummer
1105 - carmichaeltal , magiska konstant av n  ×  n normal magisk kvadrat och n -queens problem för n  = 13, dekagontal , centrerat kvadrattal, 1105 = 33 2  + 4 2 = 32 2  + 9 2 = 31 2  + 12 2 = 23 2  + 24 2
1111 - repdigit
1116 - delbart med antalet primtal under den
1122 - proniskt tal, delbart med antalet primtal under det
1123 - balanserad prime
1124 - Leylandnummer
1128 - triangulärt tal, sexkantigt tal, delbart med antalet primtal under det
1134 - delbart med antalet primtal under den
1138 - återkommande nummer i verk av George Lucas och hans företag, som börjar med hans första långfilm - THX 1138 ; särskilt en särskild kod för påskägg på Star Wars DVD -skivor.
1140 - tetraedriskt nummer
1151 - första primtalet efter ett primgap på 22.
1152 - starkt totient antal , 3-jämn nummer (2 7 × 3 2 )
1153 - super-prime , Proth prime
1156 = 34 2 , oktaedriskt nummer , centrerat femkantigt tal, centrerat hendekagonalt tal.
1159 - medlem av Mian Chowla -sekvensen
1161 - summan av de första 26 primtalen
1162 - femkantigt tal, summan av totientfunktionen för de första 61 heltalet
1169 - högt cototient nummer
1170 - högsta möjliga poäng i en National Academic Quiz Tournaments (NAQT) match
1171 - super-prime
1176 - triangulärt nummer
1177 - heptagonal nummer
1184 - vänskapligt nummer med 1210
1187 - safe prime, Stern prime , balanserad prime
1190 - proniskt nummer
1192 - summan av totientfunktionen för de första 62 heltalet
1198 - centrerat heptagonal nummer

1200 till 1299

1200 - den långa tusen , tio " långa hundra " av 120 vardera, den traditionella beräkning av ett stort antal i germanska språk , antalet hushåll i Nielsen betyg prov
1201- centrerat kvadratnummer, superprim , centrerat dekagonalt tal
1210 - vänskapligt nummer med 1184
1213 - emirp
1216 - nonagonal nummer
1217 - super-prime , Proth prime
1219 - Mertens funktion noll
1220 - Mertens funktion noll
1223 - Sophie Germain prime , balanserad primtal, 200: e primtal
1225 = 35 2 , fyrkantigt triangulärt tal , sexkantigt tal, centrerat åttkantigt tal
1228 - summan av totientfunktionen för de första 63 heltalet
1229 - Sophie Germain primtal , antal primtal mellan 0 och 10000
1233 = 12 2 + 33 2
1237- prima av formen 2p-1
1240 - fyrkantigt pyramidalt tal
1241 - centrerat kubnummer
1242 - dekagonalt tal
1247 - femkantigt tal
1249 - emirp, trimorfiskt nummer
1255 - Mertens funktion noll
1256 - Mertens funktion noll
1258 - Mertens funktion noll
1259 - högt cototient nummer
1260 - mycket sammansatt tal , proniskt tal, det minsta vampyrnumret , summan av totientfunktionen för de första 64 heltalen, och visas två gånger i Uppenbarelseboken
1261 - stjärnnummer, Mertens funktion noll
1264 - summan av de första 27 primtalen
1266 - centrerat femkantigt tal, Mertens funktion noll
1270 - Mertens funktion noll
1275 - triangulärt tal, summan av de första 50 naturliga talen
1279 - Mertens funktion noll, Mersenne prime exponent
1280 - Mertens funktion noll
1282 - Mertens funktion noll
1283 - safe prime
1285 - Mertens funktion noll
1288 - heptagonal nummer
1289 - Sophie Germain prime, Mertens funktion noll
1291 - Mertens funktion noll
1292 - Mertens funktion noll
1296 = 36 2 = 6 4 , summan av kuberna i de första åtta positiva heltalen, antalet rektanglar på ett vanligt 8 × 8 schackbräde , även den maximala teckenstorleken som är tillåten i Adobe InDesign
1297 - super-prime , mertensfunktionen noll
1299 - Mertens funktion noll

1300 till 1399

1300 - Summan av de första 4 femte poweren, mertens funktion noll, största möjliga vinstmarginal i en NAQT match
1301 - centrerat kvadratnummer
1302 - Mertens funktion noll
1306 - Mertens funktion noll. I bas 10 är höjningen av siffrorna i 1306 till befogenheter för successiva heltal lika med sig själv: 1306 = 1 1 + 3 2 + 0 3 + 6 4 . 135 , 175 , 518 och 598 har också den här egenskapen.
1307 - safe prime
1308 - summan av totientfunktionen för de första 65 heltalen
1309 - det första sfeniska talet följt av två på varandra följande nummer
1312 - medlem av Mian Chowla -sekvensen; kod för " ACAB " i sig en förkortning för "alla poliser är jävlar"
1318 - Mertens funktion noll
1319 - safe prime
1325 - Markov -nummer
1326 - triangulärt tal, sexkantigt tal, Mertens funktion noll
1327 - första primtal följt av 33 på varandra följande sammansatta nummer
1328 - summan av totientfunktionen för de första 66 heltalet
1329 - Mertens funktion noll
1330 - tetraederiskt nummer, bildar ett Ruth Aaron -par med 1331 under andra definitionen
1331 = 11 3 , centrerat heptagonal tal, bildar ett Ruth -Aaron -par med 1330 under andra definitionen. Detta är den enda icke-triviala kuben i formen x 2  +  x-  1, för x  = 36.
1332 - proniskt nummer
1335 - femkantigt tal, Mertens funktion noll
1336 - Mertens funktion noll
1337 - Används i den nya stavningsformen kallad leet . Ungefärlig smältpunkt för guld i kelvin .
1338 - Mertens funktion noll
1342 - Mertens funktion noll
1350 - nonagonal nummer
1361 - första primtalet efter ett primtal på 34, centrerat dekagonalt tal
1365 - pentatopnummer
1367 - säker prim, balanserad primtal, summan av tre, nio och elva på varandra följande primtal (449 + 457 + 461, 131 + 137 + 139 + 149 + 151 + 157 + 163 + 167 + 173 och 101 + 103 + 107 + 109 + 113 + 127 + 131 + 137 + 139 + 149 + 151),
1369 = 37 2 , centrerat åttkantigt tal
1371 - summan av de första 28 primtalen
1378 - triangulärt nummer
1379 - magiska konstant av n  ×  n normal magisk kvadrat och n -queens problem för n  = 14.
1381 - centrerat femkantigt tal
1387-5: e Fermat-pseudoprim av bas 2, 22: e centrerade sexkantiga nummer och det 19: e dekagonala talet , andra Super-Poulet-nummer .
1394 - summan av totientfunktionen för de första 67 heltalet
1395 - vampyrnummer , medlem i Mian Chowla -sekvensen

1400 till 1499

1404 - hexagonalt tal
1405 = 26 2  + 27 2 , 7 2  + 8 2  + ... + 16 2 , centrerat kvadratnummer
1406- proniskt tal, semimedriskt tal
1409 - super-prime , Sophie Germainprimtal, minsta tal vars åttonde effekten är summan av 8 åttonde befogenheter, Proth prime
1419 - Zeisel -nummer
1425 - självbeskrivande antal i basen 5
1426 - summan av totientfunktionen för första 68 heltal, femkantigt tal
1430 - katalanskt nummer
1431 - triangulärt tal, sexkantigt tal
1432 - medlem i Padovans sekvens
1433 - super-prime , typisk port som används för fjärranslutningar till Microsoft SQL Server -databaser
1435 - vampyrnummer ; standard järnvägsmätare i millimeter, motsvarande 4 fot 8+1 / 2  inches (1,435 m)
1439 - Sophie Germain prime, safe prime
1440- ett mycket högt tal och ett 481- gonalt tal . Antalet minuter på en dag, blockstorleken på en standard 3+1/2 diskett och den horisontella upplösningen för WXGA (II) datorskärmar
1441 - stjärnnummer
1444 = 38 2 , minsta pandigitaltal i romerska siffror
1447 - super-prime , glad nummer
1451 - Sophie Germain prime
1453 - Sexig prime med 1459
1458 - maximal determinant av en 11 genom 11 matris av nollor och ettor, 3-jämn antal (2 x 3 6 )
1459 - Sexig prime med 1453, summa av nio på varandra följande primtal (139 + 149 + 151 + 157 + 163 + 167 + 173 + 179 + 181), pierpont prime
1460 - Smeknamn på de ursprungliga " Doc Martens " stövlarna, släpptes 1 april 1960
1469 - oktaedriskt nummer, mycket cototient nummer
1470 - femkantigt pyramidalt tal , summan av totientfunktionen för de första 69 heltalen
1471 - super-prime , centrerat heptagontal
1480 - summan av de första 29 primtalen
1481 - Sophie Germain prime
1482 - proniskt nummer
1485 - triangulärt nummer
1487 - safe prime
1490 - tetranacci -nummer
1491 - nonagonal tal, Mertens funktion noll
1492 - Mertens funktion noll
1493 - Stern prime
1494 - summan av totientfunktionen för de första 70 heltalet
1496 - fyrkantigt pyramidalt tal
1499- Sophie Germain prime, super-prime

1500 till 1599

1501 - centrerat femkantigt tal
1510 - bristfälligt nummer , otäckt nummer
1511 - Sophie Germain prime, balanserad prime
1513 - centrerat kvadratnummer
1518 - Mertens funktion noll
1519 - Mertens funktion noll
1520 - femkantigt tal, Mertens funktion noll, bildar ett Ruth Aaron par med 1521 under andra definitionen
1521 = 39 2 , Mertens funktion noll, centrerat åttkantigt tal, bildar ett Ruth Aaron par med 1520 under andra definitionen
1523 - super-prime , mertensfunktionen noll, säker prime, medlem av Mian-Chowlas följd
1524 - Mertens funktion noll
1525 - heptagonal tal, Mertens funktion noll
1527 - Mertens funktion noll
1528 - Mertens funktion noll
1530 - vampyrnummer
1531 - centrerat dekagonalt tal , Mertens funktion noll
1532 - Mertens funktion noll
1535 - Thabit -nummer
1536 - en vanlig storlek på mikroplatta , 3 -jämnt tal (2 9 × 3)
1537 - Keith -nummer, Mertens -funktion noll
1540 - triangulärt tal, sexkantigt tal, dekagonalt tal, tetraedriskt tal
1543 - Mertens funktion noll
1544 - Mertens funktion noll
1546 - Mertens funktion noll
1556 - summan av rutorna för de första nio primtalen
1559 - Sophie Germain prime
1560 - proniskt nummer
1564 - summan av totientfunktionen för de första 71 heltalet
1572 - medlem i Mian Chowla -sekvensen
1575 - udda rikligt antal
1583 - Sophie Germain prime
1588 - summan av totientfunktionen för de första 72 heltalet
1593 - summan av de första 30 primtalen
1596 - triangulärt nummer
1597 - Fibonacci prime , Markov prime , super-prime , latmirp

1600 till 1699

1600 = 40 2 , repigit i bas 7 (4444 7 ), gatunummer på Pennsylvania Avenue i Vita huset , längd i meter från en vanlig High School Track Event, perfekt poäng på SAT (utom från 2005-2015)
1601 - Sophie Germain prime, Proth prime, romanen 1601 (Mark Twain)
1617 - femkantigt tal
1618 - centrerat heptagonal nummer
1619 - palindromisk prim i binär , säker prim
1621 - super-prime
1625 - centrerat kvadratnummer
1626 - centrerat femkantigt tal
1633 - stjärnnummer
1634 - Narcissistiskt tal i bas 10
1638 - harmoniskt delningsnummer
1639 - nonagonal nummer
1640 - proniskt nummer
1649 - mycket cototient nummer, Leyland nummer
1651 - heptagonal nummer
1653 - triangulärt tal, sexkantigt tal
1657 - kuban prime , prime av formen 2p-1
1660 - summan av totientfunktionen för de första 73 heltalet
1666 - största effektiva pandigitaltalet i romerska siffror (varje symbol förekommer exakt en gång)
1669 - super-prime
1679 - högt cototienttal, halvbrott (23 × 73, se även Arecibo -meddelande )
1680 - mycket sammansatt nummer
1681 = 41 2 , det minsta antalet som formeln n 2  +  n  + 41 ger som inte är ett primtal; centrerat åttkantigt tal
1682 - och 1683 är medlem i ett par Ruth Aaron (första definitionen)
1695 - magiska konstant av n  ×  n normal magisk kvadrat och n -queens problem för n  = 15.
1696 - summan av totientfunktionen för de första 74 heltalet

1700 till 1799

1701 - dekagonalt nummer, skrovnummer för USS Enterprise på Star Trek
1702 - palindromisk i tre på varandra följande baser: 898 14 , 787 15 , 6A6 16
1705 - tribonaccisionsnummer
1709 - första av en sekvens med åtta primtal bildade genom att lägga till 57 i mitten. 1709, 175709, 17575709, 1757575709, 175757575709, 17575757575709, 1757575757575709 och 175757575757575709 är alla prima, men 17575757575757575709 = 232433 × 75616446785773
1711 - triangulärt tal, centrerat dekagonalt tal
1717 - femkantigt tal
1720 - summan av de första 31 primtalen
1722 - Giuga -nummer, pronic -nummer
1723 - super-prime
1728 - Den kvantitet uttryckt som 1000 i duodecimal , dvs kuben av tolv (kallad en stor brutto ), och så, att antalet cubic inches i en kubisk fot , palindromisk i bas- 11 (1331 11 ) och 23 (363 23 )
1729 - taxicab -nummer , Carmichael -nummer, Zeisel -nummer, centrerat kubnummer, Hardy Ramanujan -nummer . I decimalutvidgningen av e första gången visas alla tio siffror i följd med 1729: e siffran (eller 1728: e decimal). 1979stängderockmusiken Hair på Broadway i New York City efter 1729 föreställningar. Palindrom i baserna 12, 32, 36.
1733 - Sophie Germain prime , palindromisk i baserna 3, 18, 19.
1736 - summan av totientfunktionen för de första 75 heltalet
1741 - super-prime , centrerat kvadrattal
1747 - balanserad prime
1753 - balanserad prime
1756 - centrerat femkantigt tal
1760 - antalet yards i en mil
1764 = 42 2
1770 - triangulärt tal, sexkantigt tal, Town of Seventeen Seventy i Australien
1771 - tetraedriskt nummer
1772 - centrerat heptagonal tal, summan av totientfunktionen för de första 76 heltal
1782 - heptagonal nummer
1785 - fyrkantigt pyramidalt tal
1787 - super-prime , summan av elva på varandra följande primtal (137 + 139 + 149 + 151 + 157 + 163 + 167 + 173 + 179 + 181 + 191)
1791 - största naturliga tal som inte kan uttryckas som en summa av högst fyra sexkantiga tal .
1794 - nonagonal nummer

1800 till 1899

1800 - femkantigt pyramidalt tal, Achilles -tal , också i da Pontes Don Giovanni hade antalet kvinnor Don Giovanni hittills legat med när de konfronterats av Donna Elvira, enligt Leporellos sammanfattning
1801 - kubansk primtal , summan av fem och nio på varandra följande primtal (349 + 353 + 359 + 367 + 373 och 179 + 181 + 191 + 193 + 197 + 199 + 211 + 223 + 227)
1806 - proniskt tal, produkt av de första fyra termerna i Sylvesters sekvens , primärt pseudoperfekt tal , endast tal för vilka n är lika med nämnaren för n: e Bernoulli -talet , Schröder -tal
1807 - femte termen i Sylvesters sekvens
1811 - Sophie Germain prime
1820 - femkantigt tal, pentatopnummer
1821 - medlem av Mian Chowla -sekvensen
1823 - super-prime , säker prime
1827 - vampyrnummer
1828 - meandriskt tal , öppet meindriskt tal , visas två gånger i de första 10 decimalerna i e
1830 - triangulärt nummer
1832 - summan av totientfunktionen för de första 77 heltalet
1834 - oktaedriskt nummer, summan av kuberna i de fem första primtalen
1836 - faktor genom vilken en proton är mer massiv än en elektron
1837 - stjärnnummer
1841 - Mertens funktion noll
1843 - Mertens funktion noll
1844 - Mertens funktion noll
1845 - Mertens funktion noll
1847 - super-prime
1849 = 43 2 , palindromisk i bas 6 (= 12321 6 ), centrerat åttkantigt tal
1851 - summan av de första 32 primtalen
1853 - Mertens funktion noll
1854 - Mertens funktion noll
1856 - summan av totientfunktionen för de första 78 heltalet
1857 - Mertens funktion noll
1861 - centrerat kvadratnummer, Mertens funktion noll
1862 - Mertens funktion noll, bildar ett Ruth Aaron par med 1863 under andra definitionen
1863 - Mertens funktion noll, bildar ett Ruth Aaron par med 1862 under andra definitionen
1864 - Mertens funktion noll
1866 - Mertens funktion noll
1870 - dekagonalt tal
1885 - Zeisel -nummer
1889 - Sophie Germain prime, mycket cototient nummer
1891 - triangulärt tal, sexkantigt tal, centrerat femkantigt tal
1892 - proniskt nummer
1896 - medlem i Mian Chowla -sekvensen
1897 - medlem i Padovan -sekvensen

1900 till 1999

1900 - 1900 (film) eller Novecento , 1976 film
1901 - Sophie Germain prime, centrerat dekagonalt tal
1907 - safe prime, balanserad prime
1909 - hyperperfekt nummer
1913 - super-prime
1918 - hexagonalt tal
1926 - femkantigt tal
1929 - Mertens funktion noll
1931 - Sophie Germain prime
1933 - centrerat heptagonaltal, primtal
1934 - summan av totientfunktionen för de första 79 heltalet
1936 = 44 2 , 18-gonal nummer, 324-gonal nummer.
1938 - Mertens funktion noll
1944 - 3-jämn antal (två 3 x 3 5 )
1951 - kubansk prime
1953 - triangulärt nummer
1956 - nonagonal nummer
1966 - summan av totientfunktionen för de första 80 heltalen
1969- Endast värde mindre än fyra miljoner för vilka en "modifiering" av standard Ackermann-funktionen inte stabiliseras
1973 - Sophie Germain prime, Leonardo prime
1980 - proniskt nummer
1984 - 11111000000 i binärt , se också: 1984 (disambiguation)
1985 - centrerat kvadratnummer
1987 - 300: e primtal
1988 - summan av de första 33 primtalen

primtal

Det finns 135 primtal mellan 1000 och 2000:

1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999

Referenser

Opiniones de nuestros usuarios

Matilda Lind

Bra upptäckt den här artikeln om 1000 (antal) och hela sidan. Den går direkt till favoriter.

Sebastian Lindell

Jag blev glad över att hitta den här artikeln om 1000 (antal).